Enquire Search

Ta ett helhetsgrepp om städning samt planering av områden och resurser och se rummen som ska städas direkt på ritningen.  Knyt samman befintliga städområden med funktioner för planering och stöd till utförare. Via mobil app tillgängliggörs ritningen och information om vad som ska städas till städpersonalen, så att den finns tillgänglig när de behöver den.

  • Tillgängliggör planerad städning till utförare. Se utfört arbete och avvikelser visuellt på ritningen.
  • Information om vad som ska städas blir tillgänglig tillsammans med ritningen i en mobil app.
  • Hantera resurser och dess tillgänglighet och arbetstid. Få koll på tid som ej är planerad liksom eventuella överbokningar.
  • Knyt resurser till specifika städområden och planera städningen utifrån detta.
  • Hantera och synliggör avvikelser på områdes-, städ- och rumsnivå.
  • Tidsmätning kan göras på olika nivåer, till exempel område och rum, för att kontrolleras mot planerad tid.
  • Skicka in felanmälningar och avvikelserapporter med bilder, till exempel att rummet inte går att städa.
  • Resultatet av städningen (städat eller inte, tid för städningen, inrapporterade avvikelser/fel) registreras och finns tillgängligt i systemet för uppföljning.

Bilden visar exempel på hur lokalvårdare via läsplatta får tillgång till ritningen med sitt tilldelade städområde och instruktioner direkt appen. Dessutom kan utförd städning checkas av . 

 

Modulen Städplanering och utförande kompletterar modulen Städ med stöd för resurshantering, planering och information till städutförare i mobil app.  Modulen är en del av SWG:s FM-lösning Faciliate.

Webbvisning: Bättre verktyg för lokalvård och lokalvårdsplanering 6 maj kl 13 samt 15 maj kl 13.

 

Du kanske även är intresserad av:

April 2020

Webbvisning tema: Effektiva byggprojekt och informationsleveranser från projekt till förvaltning

29/5 kl 13. Arbeta mer effektivt i projekt och använda BIM-information från byggprojektet i förvaltningens dagliga processer.

Läs mer
May 2020

SWG i strategiskt samarbete med Adtollo. Erbjuder originalarkiv integrerat med FM ACCESS.

Samarbetet innebär att vi nu kan erbjuda våra kunder en kraftfull lösning för hantering av originalfiler (DWG, Revit, ArchiCAD) som sedan visualiseras i FM ACCESS. 

Läs mer
NHS cleaning standards space management software SWG
April 2020

SWG utökar utbudet av Soft FM produkter – lanserar nya Faciliate-moduler för städ och transport

Möter marknadens efterfrågan på utökad funktionalitet för bättre digitalt stöd för utförarna inom transport- och städorganisationer.

Läs mer