Enquire Search
Instant, accurate FM reporting via Service Works CAFM software

Ta ett helhetsgrepp om företagets tidsredovisning och se rapporterad tid för olika projekt på ett enkelt och överskådligt sätt. Denna modul passar bra för konsulter som debiterar sina insatser som t ex byggentreprenörer och företag inom markskötsel.

  • Tid rapporteras per arbetsgrupp, utförare, vecka och nedlagd arbetstid per dag.
  • Skapa rapporter och debiteringsunderlag och ta fram statistik för överföring till ekonomisystemet.
  • Genom att koppla denna modul med modulen Arbetsorder läggs den rapporterade tiden automatiskt på arbetsordern om ett arbetsordernummer anges.
  • Det är också möjligt att avrapportera arbetsorder.
  • Tid kan även läggas på projekt utan att en arbetsorder skapas i arbetsordermodulen, t ex arbetsorderprojekt och projekt i modulen Projektstyr.
  • De kan avse olika frånvarotider samt nedlagd tid på en viss byggnad.

Exempel på fyra olika rapporter som kan tas fram:

  • Debiteringsgrad mot normaltid
  • Debiteringsgrad mot normaltid årssummering
  • Redovisad tid per utförare
  • Redovisad arbetstid per vecka

Man kan även göra tidsredovisning i ett användarvänligt webbgränssnitt.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. Se inspelad visning.

Läs mer
Using CAFM to work smarter not harder in facilities management
Juli 2019

Vi söker teknisk skribent

SWG befinner sig i en stark tillväxtfas. Nu söker vi en teknisk skribent som brinner för teknik, dokumentation och språk. På riktigt.

Läs mer
PPP Performance management software private financier
Juni 2019

Möt oss på Fastighetsmässan Göteborg 4-5 september

Se hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Prata med oss om marknadens vassaste FM-system och grafiskt verksamhetsstöd liksom smarta tjänster för digitalisering och BIM.

Läs mer