Enquire Search
Instant, accurate FM reporting via Service Works CAFM software

Ta ett helhetsgrepp om företagets tidsredovisning och se rapporterad tid för olika projekt på ett enkelt och överskådligt sätt. Denna modul passar bra för konsulter som debiterar sina insatser som t ex byggentreprenörer och företag inom markskötsel.

  • Tid rapporteras per arbetsgrupp, utförare, vecka och nedlagd arbetstid per dag.
  • Skapa rapporter och debiteringsunderlag och ta fram statistik för överföring till ekonomisystemet.
  • Genom att koppla denna modul med modulen Arbetsorder läggs den rapporterade tiden automatiskt på arbetsordern om ett arbetsordernummer anges.
  • Det är också möjligt att avrapportera arbetsorder.
  • Tid kan även läggas på projekt utan att en arbetsorder skapas i arbetsordermodulen, t ex arbetsorderprojekt och projekt i modulen Projektstyr.
  • De kan avse olika frånvarotider samt nedlagd tid på en viss byggnad.

Exempel på fyra olika rapporter som kan tas fram:

  • Debiteringsgrad mot normaltid
  • Debiteringsgrad mot normaltid årssummering
  • Redovisad tid per utförare
  • Redovisad arbetstid per vecka

Man kan även göra tidsredovisning i ett användarvänligt webbgränssnitt.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer