Enquire Search
The fall of Carillion and the collaboration of the FM industry

Säkerställ att byggnadsverken är i ett skick så att man kan upprätthålla värdet på dem i linje med företagets mål. Med planeringskalendern styr man planerade åtgärder och får färre akuta åtgärder, nöjdare kunder och ökad kostnadseffektivitet.

  • Få komplett stöd för arbetet med myndighetskrav och egenkontroll via tillägget myndighetsbesiktningar.
  • Med systematiskt brandskyddsarbete (tilllägg) är det enkelt att utföra kontroller och återrapportera till fastighetsägaren.
  • I modulen Arbetsorder skrivs tillsyns- och skötselarbeten ut som inte ingår i någon rondlista. Installationsdatabasen ger ett bra stöd för uppföljning och koppling till denna modul.
  • Genom att koppla samman installation/inventarie med åtgärd och planerat tidsintervall skapas ett kontrolltillfälle.
  • Skapa standardiserade åtgärdstexter och koppla ihop dem med en installation eller inventarier.
  • Om tidsåtgång, åtgärdstext och intervall för åtgärdstid valts för en installation så kommer det som ett förslag när texten kopplas samman med en åtgärd på en installation.

Återrapportera eller avsluta enskilda eller grupperade åtgärder i rondlistan. Välj att följa upp nedlagda kostnader på varje enskilt objekt eller följ upp alla objekt samtidigt vilket är fördelaktigt när rondlistan innehåller många objekt med liten arbetsinsats på varje. Arbetstiden fördelas proportionellt och vid behov kan tiden på valfri arbetsorder ändras i efterhand.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. 17/5 kl 08:30 samt 24/5 kl 13.

Läs mer
April 2019

Användbara nyheter i FM ACCESS

Bättre presentation av bilagor, schemalagd publicering av utkast, mer lättlästa ikoner, nya högerklicksmenyer, mer avancerade sökningar och mycket annat.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Mars 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer