Enquire Search
The fall of Carillion and the collaboration of the FM industry

Säkerställ att byggnadsverken är i ett skick så att man kan upprätthålla värdet på dem i linje med företagets mål. Med planeringskalendern styr man planerade åtgärder och får färre akuta åtgärder, nöjdare kunder och ökad kostnadseffektivitet.

  • Få komplett stöd för arbetet med myndighetskrav och egenkontroll via tillägget myndighetsbesiktningar.
  • Med systematiskt brandskyddsarbete (tillägg) är det enkelt att utföra kontroller och återrapportera till fastighetsägaren.
  • I modulen Arbetsorder skrivs tillsyns- och skötselarbeten ut som inte ingår i någon rondlista. Installationsdatabasen ger ett bra stöd för uppföljning och koppling till denna modul.
  • Genom att koppla samman installation/inventarie med åtgärd och planerat tidsintervall skapas ett kontrolltillfälle.
  • Skapa standardiserade åtgärdstexter och koppla ihop dem med en installation eller inventarier.
  • Om tidsåtgång, åtgärdstext och intervall för åtgärdstid valts för en installation så kommer det som ett förslag när texten kopplas samman med en åtgärd på en installation.

Återrapportera eller avsluta enskilda eller grupperade åtgärder i rondlistan. Välj att följa upp nedlagda kostnader på varje enskilt objekt eller följ upp alla objekt samtidigt vilket är fördelaktigt när rondlistan innehåller många objekt med liten arbetsinsats på varje. Arbetstiden fördelas proportionellt och vid behov kan tiden på valfri arbetsorder ändras i efterhand.

Se webbvisning: Hantera arbetsprocesserna för tillsyn och skötsel

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. Se inspelad visning.

Läs mer
PPP Performance management software private financier
December 2019

Vi ses på Fastighetsmässan 26-27 februari i Malmö

I monter F26 träffar du vår expertis. Vi visar marknadens vassaste FM-system och ett heltäckande grafiskt verksamhetsstöd med tillhörande tjänster.

Läs mer
Resource management FM team for reactive maintenance and planned preventative maintenance
November 2019

Nyheter i FM ACCESS 3.8

Ny tilläggsmodul för ändringshantering med inbyggt arbetsflöde, konverteringsfunktion av PDF-bilagor till ritningsformat, ikonkategorier och mycket mer.

Läs mer