Enquire Search
The fall of Carillion and the collaboration of the FM industry

Säkerställ att byggnadsverken är i ett skick så att man kan upprätthålla värdet på dem i linje med företagets mål. Med planeringskalendern styr man planerade åtgärder och får färre akuta åtgärder, nöjdare kunder och ökad kostnadseffektivitet.

  • Få komplett stöd för arbetet med myndighetskrav och egenkontroll via tillägget myndighetsbesiktningar.
  • Med systematiskt brandskyddsarbete (tilllägg) är det enkelt att utföra kontroller och återrapportera till fastighetsägaren.
  • I modulen Arbetsorder skrivs tillsyns- och skötselarbeten ut som inte ingår i någon rondlista. Installationsdatabasen ger ett bra stöd för uppföljning och koppling till denna modul.
  • Genom att koppla samman installation/inventarie med åtgärd och planerat tidsintervall skapas ett kontrolltillfälle.
  • Skapa standardiserade åtgärdstexter och koppla ihop dem med en installation eller inventarier.
  • Om tidsåtgång, åtgärdstext och intervall för åtgärdstid valts för en installation så kommer det som ett förslag när texten kopplas samman med en åtgärd på en installation.

Återrapportera eller avsluta enskilda eller grupperade åtgärder i rondlistan. Välj att följa upp nedlagda kostnader på varje enskilt objekt eller följ upp alla objekt samtidigt vilket är fördelaktigt när rondlistan innehåller många objekt med liten arbetsinsats på varje. Arbetstiden fördelas proportionellt och vid behov kan tiden på valfri arbetsorder ändras i efterhand.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer