Enquire Search
The fall of Carillion and the collaboration of the FM industry

Säkerställ att byggnadsverken är i ett skick så att man kan upprätthålla värdet på dem i linje med företagets mål. Med planeringskalendern styr man planerade åtgärder och får färre akuta åtgärder, nöjdare kunder och ökad kostnadseffektivitet.

  • Få komplett stöd för arbetet med myndighetskrav och egenkontroll via tillägget myndighetsbesiktningar.
  • Med systematiskt brandskyddsarbete (tillägg) är det enkelt att utföra kontroller och återrapportera till fastighetsägaren.
  • I modulen Arbetsorder skrivs tillsyns- och skötselarbeten ut som inte ingår i någon rondlista. Installationsdatabasen ger ett bra stöd för uppföljning och koppling till denna modul.
  • Genom att koppla samman installation/inventarie med åtgärd och planerat tidsintervall skapas ett kontrolltillfälle.
  • Skapa standardiserade åtgärdstexter och koppla ihop dem med en installation eller inventarier.
  • Om tidsåtgång, åtgärdstext och intervall för åtgärdstid valts för en installation så kommer det som ett förslag när texten kopplas samman med en åtgärd på en installation.

Återrapportera eller avsluta enskilda eller grupperade åtgärder i rondlistan. Välj att följa upp nedlagda kostnader på varje enskilt objekt eller följ upp alla objekt samtidigt vilket är fördelaktigt när rondlistan innehåller många objekt med liten arbetsinsats på varje. Arbetstiden fördelas proportionellt och vid behov kan tiden på valfri arbetsorder ändras i efterhand.

Se webbvisning: Hantera arbetsprocesserna för tillsyn och skötsel

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
June 2020

Webbvisning: En kraftfull lösning för hantering av originalfiler

3 & 11 september. Se hur processen att hantera ritningar och dokument från projekt går till samt hur man publicerar dessa till FM ACCESS.

Läs mer
Software support for QFM and P3rform software from Service Works
June 2020

Glad sommar – öppettider supporten

Vi vill passa på att önska dig en riktigt skön sommar och ser fram emot att möta dig på något av våra evenemang under hösten. Vår support är öppen hela sommaren fast med något lägre bemanning.

Läs mer
June 2020

Pressmeddelande: Region Gävleborg tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner

Lösningen innefattar en CDE-plattform, som gör det möjligt att samla in och strukturera kravställda informationsmängder som skapas i byggprocessens olika skeden i en gemensam databas.

Läs mer