Enquire Search

All data som lagras i FM ACCESS kan presenteras i visuella filter som innehåller färgkod, rumstyp, area och antal objekt.

  • Använd fördefinierade filter.
  • Generera filter dem med automatik från tillgängliga värden.
  • Förinställda värden ger alltid samma färgkod på en viss egenskap på ett objekt.

Med hjälp av filter kan man presentera ett obegränsat antal scenarier t ex vilket utrymme och hur stor area en brukare nyttjar. Ett annat exempel kan vara att visa utrymmets typ av golvbeläggning samt area.

Läs mer om fördelarna med FM ACCESS:

Referenskund

Uppdrag: Telge

Telge väljer SWG som samarbetspartner för nytt heltäckande systemstöd för ritnings-, modell- och areahantering.

Läs mer