Enquire Search

Punktmoln av Nordiska Museet där olika Points of Interest skapats vid 3D-laserskanning för inventering av skador på fasaden.