Enquire Search

Asset+

Asset+ är en integrationslösning och en gemensam masterdatakälla för byggnadsinformation. Den knyter samman byggnadsinformation mellan projekt och våra lösningar för förvaltning och förenklar informationshanteringen i ett livscykelperspektiv. På så sätt blir informationen tillgänglig för de dagliga processerna i förvaltningsskedet. För att effektiv kunna hantera sina tillgångar ur ett livscykelperspektiv, oavsett om informationen skapats historiskt eller med BIM-stöd, krävs en gemensam masterdatakälla (CDE-plattform) där information från både projekt- och […]

Läs mer

Integrated Workplace Management System

Faciliate IWMS (tidigare Landlord) binder samman traditionell fastighetsförvaltning med arbetsplatsservice, grafisk visualisering och dokumenthantering som stödjer företagens processer i en gemensam lösning. Allt tillgängligt via ett lättarbetat gränssnitt för alla olika yrkesroller.

Läs mer

Grafiskt verksamhetsstöd

FM ACCESS – nya generationens grafiska informationsportal för fastighetsföretag. Full kontroll över företagets byggnadsinformation.

Läs mer

Projektkommunikation

Full kontroll och struktur på dina byggprojekt. Alla projektmedlemmar arbetar alltid i rätt version av dokument och ritningar.

Läs mer

Tjänster

Våra experter på Efficient Facility hjälper dig att samla in, strukturera och använda all digital byggnadsinformation.

Läs mer