Enquire Search

Interaxo Project är en webbaserad lösning för samarbete i byggprojekt. Genom att arbeta i Interaxo Project säkrar man upp att alla projektmedlemmar alltid arbetar i rätt version av dokument och ritningar. På ett snabbt, säkert och ordnat sätt hittar du allt du behöver när du behöver det – var du än befinner dig. All kommunikation går att söka och spåra.

Hantera dokument på ett säkert sätt. Spara alla typer av elektroniska filer. Dessa blir lättillgängliga för alla projektmedlemmar. Sök, redigera och dela filer med andra. Allt är spårbart.

  • Spårbart samarbete: Bjud in externa/interna projektmedlemmar. Samarbeta kring dokument och processer.
  • Spara tid: Öka effektiviteten. Skapa arbetsflöden som speglar sättet ni arbetar på.

Skapa godkännandeprocesser i flera steg för viktiga uppgifter. Få full kontroll över vem som gör vad och när. Få löpande påminnelser om deadlines. Hitta status snabbt och enkelt. Minska behovet av möten.

  • Enkel administration: Projektadministratören har fullständig översikt över medlemmar, roller, åtkomst och mappstrukturer. Använd branschanpassade mallar eller skapa egna strukturer.
  • Säkerhet: toppmoderna och avancerade tekniska lösningar, förstklassiga molntjänster och colocation från tre datacenter.
  • Mobilitet: Tillgång till projekt oavsett var du befinner dig. Registrera avvikelser direkt i mobilen.

Ytterligare möjligheter i Interaxo Project:

May 2023

Webbvisning: BIM för förvaltning – Obrutet informationsflöde från projekt till förvaltning

Se hur du enkelt kan utnyttja BIM och förvaltning i ett mer integrerat flöde och hur man håller informationen uppdaterad i driftsfasen. Se inspelad visning.

Läs mer
SWG vinner avtal med Locum gällande Faciliate som fastighetsförvaltningssystem
June 2023

SWG vinner avtal med Locum AB

Locums ca 3300 användare får fortsatt tillgång till Faciliate och ett stort antal moduler för att effektivt kunna förvalta sitt fastighetsbestånd.

Läs mer
Software support for QFM and P3rform software from Service Works
May 2023

Din byggnadsinformation, vår expertis

Att ajourhålla byggnadsinformation som ritningar och 3D-modeller i löpande förvaltning är en utmaning för alla organisationer. Detta tror vi kan effektiviseras rejält med hjälp av vår tjänst FM Services.

Läs mer