Enquire Search
Webbvisning: Byggprojekt special

Vi startar hösten med webbvisningar med fokus på de nyttor man får när man hanterar byggnadsinformation ur ett livscykelperspektiv (BLM) i både bygg- och förvaltningsprocessen genom integrerade arbetssätt.

2 september: BLM som samarbetsplattform för byggprojekt och förvaltning.
7 september: Nyttan med att hantera BIM-modeller med stöd av en projektportal.
21 september: Samarbete och dokumenthantering i byggprojekt.

 

Läs mer & registrera dig här