Enquire Search
Risk Protection Management in public private partnership (PPP) contracts - white paper from Service Works
3D-modell av byggnad
October 2020

Webbvisning: Scan to BIM

Se hur man skapar en BIM-modell av befintliga byggnader genom att 3D-laserskanna och modellera och vilka nyttor man kan få av BIM-modellen i förvaltningsskedet. Inspelad visning.

Read more
April 2020

Webbvisning: tema digitalisering steg 2.

Steg 2: Digitalisera befintliga byggnader med hjälp av laserskanning & modellering. Se hur 3D-laserskanning fungerar. Viktigt att tänka på vid upphandling av BIM-modellering. Se den inspelade visningen.

Read more