Enquire Search
Facilities management and public private partnership insight

I över 20 år har vi legat i framkant när det gäller att utveckla och förse FM-branschen med vassa systemstöd och tjänster för att kunna strukturera och använda all byggnadsinformation som rör projekt och fastigheter. Vi kombinerar specialistkunskapskunskap med de senaste tekniska framstegen för att ständigt vara innovativa och utveckla nya produkter och tjänster som våra uppdragsgivare efterfrågar.

Läs mer om oss, se webbvisningar, läs branschartiklar och de senaste nyheterna på länkarna nedan.

August 2022

Webbvisning tema: Byggprojekt special

Vi kör igen! Se vilka nyttor man får när byggnadsinformation hanteras ur ett livscykelperspektiv (BLM) i både bygg- och förvaltningsprocessen. 2/9, 7/9 & 21/9 kl 10

Läs mer
Region Skåne väljer SWG:s fastighetssystem
August 2022

Region Skåne väljer SWG:s fastighetssystem

Förnyar förtroendet för SWG som samarbetspartner och väljer fastighetssystemet Faciliate IWMS. Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare fyra års förlängning.

Läs mer
August 2022

Vi rivstartar hösten med fokus på BLM

Webbvisningar med fokus på nyttor som uppstår när man hanterar byggnadsinformation ur ett livscykelperspektiv (BLM) i både bygg- och förvaltningsprocessen.

Läs mer