Enquire Search
PPPs - an industry in transition focusing on the operational phase

Här samlar vi Mats Bromans artiklar om FM-branschen som ger dig kunskap och fördjupning kring utvalda och aktuella ämnen.

December 2018

Tid

Ta ett helhetsgrepp om tidsredovisning. Se rapporterad tid för olika projekt på ett överskådligt sätt.

Läs mer
December 2018

Projektstyr

Få full kontroll över projektekonomin – styr och följ upp byggnadsprojekt.

Läs mer
December 2018

Ekonomistyr

Styrinstrument för varje enhet med eget ekonomiskt ansvar.

Läs mer
December 2018

Städ

Optimera verksamheten för både centrala och arbetsplatsrelaterade städtjänster.

Läs mer
December 2018

Nycklar

Effektiv hantering av låssystemen i alla byggnader och kontroll på nyckelknippan.

Läs mer
December 2018

Konst

Få komplett överblick över alla konstverk som hanteras i er verksamhet.

Läs mer
December 2018

Bokningar

Effektivt stöd för att hantera alla typer av bokningar.

Läs mer
December 2018

Energi

Mät och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk på ett strukturerat sätt.

Läs mer
December 2018

Myndighetsbesiktning

Ta ett helhetsgrepp om alla myndighetsbesiktningar som Arbetsmiljöverket och Boverket kräver ska utföras.

Läs mer
December 2018

Förråd

Effektiv administration av artiklar och priser.

Läs mer
December 2018

Egenkontroll

Motverka hälsoproblem hos hyresgäster och förebygg skador på miljön.

Läs mer
December 2018

Brandskydd

Planera, bevaka och följ upp brandskyddsbesiktningar på ett effektivt sätt.

Läs mer
December 2018

Kontrakt inhyrt

Säkerställer enkel och överskådlig kontroll på förvaltningen av företagets lokaler.

Läs mer
December 2018

Hyra

Ordning och reda med all hantering av hyreskontrakt samlat på ett ställe.

Läs mer
December 2018

Installationsdatabas

Skapa ordning och reda vad gäller all hantering av information om tekniska installationer, inventarier och byggnadsdelar som är knutna till verksamheten och fastigheterna.

Läs mer
December 2018

Workplace Management

Få bra stöd över arbetsplatsrelaterade tjänster såsom bokningar, catering, städning, säkerhet, transport, incidenthantering mm.

Läs mer
December 2018

Sustainability Management

Mät och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk på ett strukturerat sätt.

Läs mer
December 2018

Reality Capture

Saknas bra underlag inför ombyggnad? 3D-laserskanning skapar en exakt avbild av byggnaden.

Läs mer
December 2018

Modellering

Skapa en uppdaterad, användbar och lättåtkomlig fastighetsinformations-modell (3D-BIM-modell) med byggdelsobjekt med tillhörande egenskaper.

Läs mer
November 2018

Dokumenthantering

Ordning och reda på alla dokument och anteckningar som är kopplade till formulär.

Läs mer
November 2018

Digitalisering & BIM

Få full ordning och reda på all byggnadsinformation. Automatisera informationsflöden. Gör information mer tillgänglig.

Läs mer
November 2018

Dashboards

Få full kontroll över processer och avtal via interaktiva elektroniska anslagstavlor.

Läs mer
November 2018

Fastighetsdatabas

Här lagras uppgifter bl a om förvaltningsobjekt, fastigheter, mark, anläggningar, byggnader, plan mm.

Läs mer
November 2018

Kartintegration

Integrera FM ACCESS med webkartor för att söka efter en fastighet på en karta.

Läs mer
November 2017

Flexibilitet

Flexibla och kraftfulla konfigurationsmöjligheter. Uppfyller flertalet organisationers specifika lösningar och krav. 

Läs mer
November 2017

Kraftfullt datautbyte

Datautbytesfunktionerna i FM ACCESS är extremt kraftfulla och byggda kring Extern Information Domain-koncept.

Läs mer
November 2017

Basmodul

Basmodulen är grunden. Förser övriga moduler med information, rutiner samt system- och användarspecifika inställningar.

Läs mer
November 2017

Bid Support

Advice and technical support to help demonstrate how a PPP contract will be operationalised

Läs mer
Augusti 2017

Public Sector

Public authorities require accurate and secure information about the availability of contracted facilities and the quality of maintenance and services. When PPP contracts are supported by P3rform software, authorities gain the transparency, auditability and integrity of data they require. By enabling FM service providers to monitor, forecast and avoid events which lead to the disruption […]

Läs mer
Augusti 2017

Private Financier

Equity and debt investors need to understand how PPP contract terms will be interpreted and operated in practice, so that the scale and severity of the risks to which they are exposed are clear. From the outset, they need to see that project cos and FM service providers have mechanisms in place to identify and […]

Läs mer
Augusti 2017

FM Service Provider

For service providers, instant access to accurate and up-to-date performance data is essential in order to mitigate the potential for financial losses within PPP contracts. Where there are repeat failures and ratchet calculations for under performance, the impact on income can be severe. P3rform software provides the capability to monitor, predict and avoid such deductions, […]

Läs mer
Augusti 2017

Contract Reporting

Comprehensive reporting tools to provide real time performance monitoring & PPP contract auditability

Läs mer