Enquire Search

Teknisk dokumentation

Samla och tillgängliggör all teknisk dokumentation i FM Access. Allt är sökbart och lättillgängligt på både dator och mobil.

Läs mer

Instruktionsfilmer FM Access

Här har vi samlat instruktionsfilmer kring FM Access: Inloggning och gränssnitt – om hur man loggar in i FM Access och får allmän information om systemet.   Utskrifter – lär dig hantera olika typer av utskrifter   Multiutskrifter – när man vill skriva ut ett flertal ritningar   Dashboard – anslagstavla för användare för att […]

Läs mer

BIM-viewer

Upplev era fastigheter i 3D, på helt nytt sätt i FM Access och Faciliate.

Läs mer

Ändringshantering

Ajourhåll geometriförändringar i ritningar och modeller vid mindre lokalanpassningar med hjälp av mobila lösningar.

Läs mer

Transport

Nyhet! Effektivt stöd för bokning, administration och avrapportering av företagets transporter.

Läs mer

Visualisering

Vill du enkelt kunna visualisera och marknadsföra lokaler och bostäder för kommande hyresgäster?

Läs mer

Tid

Ta ett helhetsgrepp om tidsredovisning. Se rapporterad tid för olika projekt på ett överskådligt sätt.

Läs mer

Projektstyr

Få full kontroll över projektekonomin – styr och följ upp byggnadsprojekt.

Läs mer

Städ

Optimera verksamheten för både centrala och arbetsplatsrelaterade städtjänster.

Läs mer

Nycklar

Effektiv hantering av låssystemen i alla byggnader och kontroll på nyckelknippan.

Läs mer

Konst

Få komplett överblick över alla konstverk som hanteras i er verksamhet.

Läs mer

Energi

Mät och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk på ett strukturerat sätt.

Läs mer

Myndighetsbesiktning

Ta ett helhetsgrepp om alla myndighetsbesiktningar som Arbetsmiljöverket och Boverket kräver ska utföras.

Läs mer

Brandskydd

Planera, bevaka och följ upp brandskyddsbesiktningar på ett effektivt sätt.

Läs mer

Kontrakt inhyrt

Säkerställer enkel och överskådlig kontroll på förvaltningen av företagets lokaler.

Läs mer

Hyra

Ordning och reda med all hantering av hyreskontrakt samlat på ett ställe.

Läs mer

Installationsdatabas

Skapa ordning och reda vad gäller all hantering av information om tekniska installationer, inventarier och byggnadsdelar som är knutna till verksamheten och fastigheterna.

Läs mer

Workplace Management

Få bra stöd över arbetsplatsrelaterade tjänster såsom bokningar, catering, städning, säkerhet, transport, incidenthantering mm.

Läs mer

Reality Capture

Saknas bra underlag inför ombyggnad? 3D-laserskanning skapar en exakt avbild av byggnaden.

Läs mer

Modellering

Skapa en uppdaterad, användbar och lättåtkomlig fastighetsinformations-modell (3D-BIM-modell) med byggdelsobjekt med tillhörande egenskaper.

Läs mer

Digitalisering & BIM

Få full ordning och reda på all byggnadsinformation. Automatisera informationsflöden. Gör information mer tillgänglig.

Läs mer

Dashboards

Få full kontroll över processer och avtal via interaktiva elektroniska anslagstavlor.

Läs mer

Fastighetsdatabas

Här lagras uppgifter bl a om förvaltningsobjekt, fastigheter, mark, anläggningar, byggnader, plan mm.

Läs mer

Flexibilitet

Flexibla och kraftfulla konfigurationsmöjligheter. Uppfyller flertalet organisationers krav. 

Läs mer

Basmodul

Basmodulen är grunden. Förser övriga moduler med information, rutiner samt system- och användarspecifika inställningar.

Läs mer

Bid Support

Advice and technical support to help demonstrate how a PPP contract will be operationalised

Läs mer

Private Financier

Equity and debt investors need to understand how PPP contract terms will be interpreted and operated in practice, so that the scale and severity of the risks to which they are exposed are clear. From the outset, they need to see that project cos and FM service providers have mechanisms in place to identify and […]

Läs mer

FM Service Provider

For service providers, instant access to accurate and up-to-date performance data is essential in order to mitigate the potential for financial losses within PPP contracts. Where there are repeat failures and ratchet calculations for under performance, the impact on income can be severe. P3rform software provides the capability to monitor, predict and avoid such deductions, […]

Läs mer

Contract Reporting

Comprehensive reporting tools to provide real time performance monitoring & PPP contract auditability

Läs mer