Enquire Search
Careers at Service Works

Miljöpolicy

Verksamheten inom SWG ska präglas av en helhetssyn där miljöhänsyn utgör en viktig del. Vi ska i det dagliga arbetet värna om god hälsa, fortlöpande förbättrat miljöarbete, minimerad miljöpåverkan från verksamheten samt hushålla med resurser. Våra miljömål syftar till att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och består bland annat i att minska vårt resande, spara på energi och minska vårt pappersanvändande.
SWG miljöpolicy (PDF)

 

Kvalitetspolicy

Vi på SWG ska alltid eftersträva att våra kunder blir nöjda. Det vi levererar ska uppfylla ett behov hos kunden som tydligt bidrar till en positiv förändring.
SWG kvalitetspolicy (PDF)

 

Addnode Group visselblåsarkanal

På SWG, en del av Addnode Group, strävar vi efter att vara en öppen och transparent arbetsplats. Därför är det viktigt för oss som arbetsgivare att det är enkelt att rapportera missförhållanden på ett konfidentiellt och säkert sätt.
Läs om hur detta går till (engelska, PDF)

 

GDPR-dokument

Hur använder vi dina kontaktuppgifter? Här hittar du våra dokument kring GDPR.

SWG Nordic – Data Processing Agreement (PDF)

SWG Nordic – Appendix 1 Sub contractors (PDF)

SWG Nordic – Privacy Policy for FM Access (PDF)

SWG Nordic – Privacy Policy for Faciliate (PDF)

SWG Nordic – Personal Data Request Form (PDF)

SWG Nordic – Personal Information Removal Request Form (PDF)