Enquire Search
Software support for QFM and P3rform software from Service Works

Vi är måna om att leverera en mycket hög servicenivå till alla våra kunder. Vårt supportteam utgör en viktig del av detta. De är lätt tillgängliga via SWG kundportal, telefon och e-post för att lösa dina frågor.

SWG kundportal

Vår digitala supporttjänst SWG kundportal är tillgänglig dygnet runt. Här loggar du ditt ärende oavsett vilken produkt eller tjänst det gäller. Status på ärenden kan följas via webben. Du får överblick och kontroll över ditt företags supportärenden.

Releaseprocess och statuskoder

  • Faciliate: läs om om hur releaseprocessen fungerar samt hur tidplanen för beställning av kundspecifik utveckling ser ut.
  • Faciliate: förklaring av statuskodernas betydelse i ärendeprocessen.
  • FM Services: Förklaring av statuskodernas betydelse i ärendeprocessen.

SWG telefonsupport

Våra kompetenta medarbetare löser dina problem och ger råd. Telefonsupporten är öppen mellan 08:00-12:00 samt 13:00-17:00.

  • FM Services (ritningsarkiv): kontakta oss på 020-50 71 71.
  • Faciliate- och övriga supportärenden: kontakta oss på 020-455 456.

Faciliate

Du som är Faciliate-kund har tillgång till SWG kundportal som är öppen dygnet runt och telefonsupport som är öppen mellan 08:00-12:00 samt 13:00-17:00.

FM Services

Du som är ansluten till modell- och ritningstjänsten FM Services, som är en kombination av SWGs it-system och personliga experter som hanterar och ajourhåller företagets byggnadsinformation på ett kostnadseffektivt sätt, har tillgång till SWG kundportal som är öppen dygnet runt och telefonsupport som är öppen mellan 08:00-12:00 samt 13:00-17:00.

Fjärrstyrning av dator

Vi har även möjlighet att koppla upp oss till din dator. När du kontaktat oss kring ett supportärende kan det underlätta om vi kan fjärrstyra din dator och se problemet.

 

May 2023

Webbvisning: BIM för förvaltning – Obrutet informationsflöde från projekt till förvaltning

Se hur du enkelt kan utnyttja BIM och förvaltning i ett mer integrerat flöde och hur man håller informationen uppdaterad i driftsfasen. Se inspelad visning.

Läs mer
SWG vinner avtal med Locum gällande Faciliate som fastighetsförvaltningssystem
June 2023

SWG vinner avtal med Locum AB

Locums ca 3300 användare får fortsatt tillgång till Faciliate och ett stort antal moduler för att effektivt kunna förvalta sitt fastighetsbestånd.

Läs mer
Software support for QFM and P3rform software from Service Works
May 2023

Din byggnadsinformation, vår expertis

Att ajourhålla byggnadsinformation som ritningar och 3D-modeller i löpande förvaltning är en utmaning för alla organisationer. Detta tror vi kan effektiviseras rejält med hjälp av vår tjänst FM Services.

Läs mer