Enquire Search

Ladda ner guiden kring Digitalisering & BIM här

Många fastighets- och serviceföretag strävar efter att göra sin information mer tillgänglig och att kunna öka automatiseringen av sina informationsflöden. För att detta ska vara möjligt måste man börja med att få kontroll på sina utrymmen och egenskaperna de har, för de utgör nästan alltid basen i företagets processer.

Ladda ner vår guide kring digitalisering och BIM som steg för steg visar hur man går tillväga för att digitalisera sina utrymmen liksom att få full koll på och tillgängliggöra all byggnadsinformation. Här finns information om

  • Hur byggnadsinformation blir mer tillgänglig i förvaltningsskedet
  • Steg för steg hur man går tillväga för att digitalisera sina utrymmen
  • Konkreta nyttoeffekter och vinster