Enquire Search

Interaxo BIM data –
enkel hantering av BIM-data

Molnlösningen stödjer dig i ditt arbete från idé, via planering, produktion och överlämning till drift och förvaltning.

Interaxo

Enkelt att samla, dela och berika modellinformation

Interaxo BIM Data är en molnbaserad BIM-lösning för planering, hantering och samordning av projektering och beskrivning av till exempel rum, dörrar, inredning och utrustning och installationer. Molntjänsten nås via en vanlig browser, därför behöver man inte tillgång till eller kunskap om dyra och komplexa BIM-modelleringsprogram.

Tillgång till data under alla projektfaser

Alla i byggprojektgruppen får tillgång till all BIM-data under samtliga projektfaser.

Från tidiga skeden, under projekteringen och vidare används samma information av byggentreprenörerna för deras processer med till exempel inköp, planering, logistik och uppföljning i produktionen.

Uppdaterad och korrekt data minskar felen och sänker därmed också kostnaderna för ett byggprojekt. Med BIM-samarbete får du en mer effektiv och tydlig process för ditt projekt.

BLM-cirkeln

Kravställning ur ett fastighetsägarperspektiv

För att man som fastighetsägare skall få in rätt information från byggprojekten är det viktigt med en tydlig kravställning. Kravställningen kring vilken information, vilka egenskaper på vilka byggnadsdelar man som fastighetsägare har behov av populeras i Interaxo BIM Data.

Obrutna informationsflöden

I SWG:s koncept för Building Lifecycle Management används Interaxo BIM Data som plattform för att samla in all information från projekt. Interaxo BIM Data är integrerat med Asset+. Det innebär att informationsleveranser och integration av information mellan projekt och förvaltning underlättas avsevärt.

Stöd för Revit, ArchiCAD och IFC

Interaxo BIM Data har stöd för Revit, ArchiCAD och IFC och täcker med det in de vanligast förekommande projekteringsverktygen som används. Med hjälp av dessa integrationer kan information synkroniseras dubbelriktat mellan Interaxo BIM Data och projekteringsverktygens modeller. Med integrationen till Asset+ uppnås ett helt obrutet informationsflöde från projekt till förvaltning.

BIMEYE screens

Byggt på modern databasteknologi

Lösningen bygger på modern databasteknologi som knyter samman byggnadsinformation
mellan projekt och SWGs lösningar för förvaltning och förenklar informationshanteringen i ett livscykelperspektiv.

 • DubbbelriktadKommunikation
  Dubbelriktad kommunikation

  Stöd för dubbelriktad kommunikation av data samt 3D för Revit, ArchiCAD och IFC.

 • Snabbsökt
  Snabbsökt

  Extremt snabbt att söka i, hantera och sortera stora datamängder.

 • Samarbetsvänlig
  Samarbetsvänlig

  Med all data på en och samma plats effektiviseras samarbetet mellan olika aktörer i projektet.

 • Rättighetsstyrd
  Rättighetsstyrd

  Med rättigheter och roller styrs vem som får läsa och ändra information i Interaxo BIM Data.

 • TillgångInformation
  Tillgång till samma information

  Från tidiga skeden, under projekteringen och vidare används samma information av byggentreprenörerna för deras processer med till exempel inköp, planering, logistik och uppföljning i produktionen.

 • Rapporter
  Ta ut rapporter

  Rapportfunktion för rumsfunktionsprogram, rumsbeskrivningar, dörrkort, inredningsförteckningar, installationsförteckningar, ändrings- och PM-rapporter.

 • PTS
  Integrerad med PTS

  Integrerat med PTS, Program för Teknisk Standard.

Några uppdrag vi är stolta över

Vi har många spännande uppdragsgivare. Här kommer ett urval som vi gärna berättar mer om.

 • Uppdrag: Ramböll

  Med Interaxo BIM Data får alla tillgång till all data under samtliga projektfaser.

  Läs mer
 • Uppdrag: Region Kalmar Län

  Gör tids- & kostnadsbesparingar i byggprojekt tack vare Interaxo BIM Data.

  Läs mer
 • Uppdrag: Akademiska Hus

  Tydlig tillämpningsanvisning underlättar insamling av fastighetsinformation och digital överlämning från projekt till förvaltning.

  Läs mer

Integrerbar mjukvara

Integrera Interaxo BIM Data med våra systerprodukter och få
fullständigt automatiserat informationsflöde. Från
byggprojekt till underhållsarbetet.

 • assetplus
  Asset+

  Ett smartare sätt att hantera objektsinformation

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo Project

  Smartare projektkommunikation

  Läs mer

Populära tilläggstjänster

Våra experter hjälper till att samla in, strukturera
och implementera information i våra systemlösningar
för att på bästa sätt stödja din organisations olika processer.

 • Laserskanning
  Laserskanning

  Experthjälp för att fånga verkligheten

  Läs mer
 • Modellering
  Modellering

  Experthjälp för att skapa BIM-modeller

  Läs mer
 • Visualisering
  Visualisering

  Experthjälp för att levandegöra byggnader

  Läs mer
 • FMservices
  FM Services

  Experthjälp för att hantera ritningar och modeller

  Läs mer
 • krav-valid-1
  Krav & validering

  Experthjälp för att hantera kravställning och validering

  Läs mer

Vi träffas gärna och
berättar mer

Våra rådgivare är experter på att hjälpa fastighets- och verksamhetsansvariga att samla in, strukturera och använda byggnadsinformation på ett optimalt sätt, så att den blir mer tillgänglig i förvaltningsskedet.

Interaxo – på gång just nu

Läs de senaste nyheterna om Interaxo BIM Data där kommande
evenemang, produktnyheter, nya uppdragsgivare och de
senaste webbvisningarna ingår.

Håll dig uppdaterad