Enquire Search
Risk Protection Management in public private partnership (PPP) contracts - white paper from Service Works
Webblansering: Faciliate Connect
May 2024

Webblansering: Faciliate Connect

Se nästa generation av kund- och entreprenörsportalen i Faciliate. Helt nya möjligheter att arbeta i webbläsare eller med full responsivitet i mobil och surfplatta.

Läs mer
Hantera information från projekt till förvaltning med automagi
October 2023

Webblansering: Nya Asset+

Se hur kravställd data och BIM-modeller från byggprojekt tillgängliggörs och ajourhålls i våra lösningar. Se inspelad visning.

Läs mer
3D-modell av byggnad
October 2020

Webbvisning: Scan to BIM

Se hur man skapar en BIM-modell av befintliga byggnader genom att 3D-laserskanna och modellera och vilka nyttor man kan få av BIM-modellen i förvaltningsskedet. Inspelad visning.

Läs mer
April 2020

Webbvisning: tema digitalisering steg 2.

Steg 2: Digitalisera befintliga byggnader med hjälp av laserskanning & modellering. Se hur 3D-laserskanning fungerar. Viktigt att tänka på vid upphandling av BIM-modellering. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Quick Guide to Buying FM Software White Paper
January 2019

Webbvisningar

Vi erbjuder ett stort utbud av webbvisningar. Information och inspiration kring hur man kan arbeta mer effektivt. Se kommande och inspelade visningar.

Läs mer
February 2018

Webbvisning: Konst

Få komplett överblick över alla konstverk som hanteras i er verksamhet. Se den inspelade visningen.

Läs mer