Enquire Search

AR, VR, MR och Metaverse

En digital visualisering av hög kvalitet är det mest informativa sättet att levandegöra byggnader.

visualisering

Marknadsför
lediga objekt

Många fastighetsförvaltare har behov av att enklare kunna marknadsföra lediga lokaler, ytor och lägenheter. Då kan hyresgästen/köparen få bättre överblick och förståelse för hur objektet ser ut utan att nödvändigtvis initialt besöka det fysiskt.

Erbjud digitala visningar

Vanligtvis kan en intressent få planritningar i 2D och faktablad över objektet, men det är inte alla som kan skapa en 3D-bild i huvudet genom att titta på en planritning.

Genom att visualisera lediga lokaler/lägenheter tas inspirerande och verklighetstrogna 3D-bilder fram liksom möjligheten att göra en digital visning och låta hyresgästen själv ta en rundtur direkt i mobilen. Detta bidrar i hög grad till djupare förståelse för hur objektet ser, eller ska se ut, och fungerar.

Vi utgår från BIM-modellen

Allt visualiseringsarbete utgår från våra uppdragsgivares originalfil av BIM-modellen. Då säkrar vi upp att man alltid arbetar med aktuell byggnadsinformation och att visualiseringar enkelt kan uppdateras när förändringar sker.

Saknas underlag för visualisering kan en exakt avbild av byggnaden tas fram via 3D-laserskanning alternativt datafångst.

Testa själv

Gör ett virtuellt besök i lägenheten på bilden här intill. Vandra runt i lokalen. Byt rum genom att klicka på pilen. Svajpa för att panorera i rummet.

Testa här

Nyttan med visualisering

Att marknadsföra sina lediga objekt digitalt via visualisering skapar mervärden för såväl för hyresgästen som fastighetsägaren.

 • circle-check-fylld-grå
  Ökad förståelse

  Vid byggnation av en vårdinrättning, t ex en operationssal, kan de som ska arbeta i lokalen får ökad förståelse för hur den ser ut och fungerar redan innan den är byggd och har möjlighet att komma med konkreta synpunkter.

 • circle-check-fylld-grå
  Effektivare uthyrningsprocess

  Att skapa inspirerande miljöer kring hur lokalen eller lägenheten kan utformas gör lediga objekt mer attraktiva för kommande hyresgäster.

 • circle-check-fylld-grå
  Kommunicera ändringar

  Under bygglovsprocessen kan man kommunicera ändringar med berörda parter så att alla, inte bara de som kan läsa ritningar, kan förstå och komma med synpunkter.

 • circle-check-fylld-grå
  Sälj in din idé

  Med hjälp av en visualiseringsmodell kan man både presentera hur den yttre gestaltning av den nya byggnaden passar in i samhällsbilden samt beskriva byggnadens invändiga utformning.

 • circle-check-fylld-grå
  Vid mindre lokalanpassningar

  När det sker mindre lokalanpassningar som initieras av hyresgästen kan visualisering minska gapet mellan hyresgästens förväntningar och det fysiska slutresultatet.

 • circle-check-fylld-grå
  Digitala visningar

  Erbjud digitala visningar där man upplever planlösning, möblering, funktion och materialval. 3D-filmer ökar förståelsen ytterligare.

 • circle-check-fylld-grå
  Snabbare beslut

  Snabbare väg till kvalificerade beslut i byggprocessen.

Populära mjukvaror

Med hjälp av våra mjukvaror och tjänster kan man strukturera och använda all byggnadsinformation som rör projekt och fastigheter. All data sparas korrekt och finns tillgängliga för samtliga intressenter när och var som helst.

 • fmaccess-1
  FM Access

  Ett smartare sätt att jobba med ritningar och modeller.

  Läs mer
 • faciliate-1
  Faciliate

  Ett smartare sätt att förvalta ändamålsfastigheter.

  Läs mer
 • assetplus
  Asset+

  Ett smartare sätt att hantera objektsinformation.

  Läs mer
 • outdoor
  Outdoor

  Ett smartare sätt att jobba med utomhusmiljön.

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo BIM Data

  Ett smartare sätt att jobba med BIM-data.

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo Project

  Smartare projektkommunikation.

  Läs mer

Andra populära tilläggstjänster

Våra experter hjälper till att samla in, strukturera
och implementera information i våra systemlösningar
för att på bästa sätt stödja din organisations olika processer.

 • Laserskanning
  Laserskanning

  Experthjälp för att fånga verkligheten

  Läs mer
 • Modellering
  Modellering

  Experthjälp för att skapa BIM-modeller

  Läs mer
 • FMservices
  FM Services

  Experthjälp för ajourhållning av ritningar och modeller

  Läs mer
 • krav-valid-1
  Krav och validering

  Experthjälp för att hantera krav och validering

  Läs mer

Vi träffas gärna och
berättar mer

Våra rådgivare är experter på att hjälpa fastighets- och verksamhetsansvariga att samla in, strukturera och använda byggnadsinformation på ett optimalt sätt, så att den blir mer tillgänglig i förvaltningsskedet.

På gång just nu

Läs de senaste nyheterna kring Visualisering där kommande
evenemang, produktnyheter, nya uppdragsgivare och de
senaste webbvisningarna ingår.

 • SGS tecknar treårigt ramavtal kring visualiseringstjänster

  Avropar visualisering av sex typlägenheter i området Rosendal.

  Läs mer
 • Uppdrag: Higab, Postgatan 16

  Visualisering av kontorslokaler skapar en tydlig och attraktiv bild för framtida hyresgäster.

  Läs mer
 • Uppdrag: Skolfastigheter i Stockholm AB

  Behov av korrekt geometrisk digital tvilling inför ROT-projekt. Lösning: laserskanning och BIM-modellering.

  Läs mer
Håll dig uppdaterad