Enquire Search

Fotograf Göran Ekeberg

Som ett led i den digitala strategin för fastigheterna har SWG:s experter på Efficient Facility fått i uppdrag att 3D-laserskanna Gottsunda Centrum. Lösningen ger Uppsala Kommuns Fastighets AB sökbara, läsbara, skalenliga och mätbara underlag i form av 3D-modeller och ritningar. I och med att all 3D-laserskanning görs med Leica RTC 360 – i dagsläget världens snabbaste 3D-laserskanner – håller man ner projektkostnaderna eftersom skanningen både blir precis och maximalt effektiv. För att inte störa verksamheten i köpcentrets uthyrda lokaler tas modell- och ritningsunderlag för dessa lokaler fram via 3D-modellering från befintliga ritningar.

 

I samband med laserskanning och modellering av Gottsunda centrum skapades även en film av byggnaden utifrån BIM-modellen.

 

– SWG produkter och tjänster är välutvecklade och vi tror att de är rätt partner i detta arbetet. SWG:s skanning av centrum kommer bland annat hjälpa oss att bygga en digital tvilling vilket är ett utav flera steg vi tar för att utveckla fastigheterna, säger Manne Johansson, tekniskt ansvarig på Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag.

I uppdraget ingår även publicering av samtliga BIM-modeller i det grafiska verksamhetsstödet FM ACCESS så att samtliga medarbetare på Uppsala Kommuns Fastighets AB får full tillgång till och kontroll över all byggnadsinformation.

I leveransen ingår 3D-laserskanning och modellering av

  • Gemensamma och vakanta utrymmen
  • Teknik- och fläktutrymmen
  • Fasader och tak
  • Uthyrda utrymmen

– Vi är väldigt glada över att Uppsala Kommuns Fastighets AB har valt oss som samarbetspartner på sin fortsatta digitalisering av fastighetsbeståndet. Det visar att vårt tankesätt kring våra fastighetslösningar är rätt, säger Björn Holmgren, kundansvarig och en av SWG:s experter på Efficient Facility.

Stadsutveckling för ett socialt hållbart Gottsundaområde

Fram till 2050 planerar Uppsala kommun för 340 000 invånare och 70 000 nya arbetsplatser i Uppsala. Nya bostäder ska byggas på många platser runt om i Uppsala. I Gottsundaområdet, som ligger i södra Uppsala, planeras stora förändringar fram till 2050, bland annat i form av flera tusen bostäder och arbetsplatser.

 

Fler uppdragsgivare

Tydliga tillämpningsanvisningar
Referenskund

Uppdrag: Akademiska Hus

Tydlig tillämpningsanvisning underlättar insamling av fastighetsinformation och digital överlämning från projekt till förvaltning.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Nyköpings kommun

Digitaliserar fastighetsbeståndet på drygt 400 000 kvm. Kvalitetssäkrar & gör byggnadsinformation mer lättillgänglig.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: SGS Studentbostäder

Digital visning av lediga uthyrningsobjekt ger studenter möjlighet att uppleva nya boendet i mobilen.

Läs mer