Enquire Search

Full koll på alla ritningar
och modeller

Att ajourhålla ritningar och modeller i den löpande förvaltningen är en tidskrävande utmaning för alla organisationer. Med vår tjänst FM Services kan dessa processer effektiviseras rejält.

FM_Services

Tillgänglig och kvalitetssäkrad information

Med FM Services kan vi erbjuda stöd för att hanterar dina ritningar, BIM-modeller, CAD-filer av olika format, byggkomponenter, punktmoln och teknisk dokumentation. Vi levererar dina ritningar och modeller till berörda konsulter inför ombyggnationer och ansvarar även för att handlingarna återlämnas i tid och kontrollerar att dessa följer ditt företags CAD- och BIM-krav.

I tjänsten ingår ett digitalt arkiv där ritningar, modeller och dokument finns tillgängliga dygnet runt på datorer och mobila enheter via ett plattformsoberoende webbgränssnitt i det grafiska verksamhetsstödet FM Access.

 

 

Låt oss sköta tekniken

I tjänsten ingår kvalificerad support gällande ritnings-, CAD- och BIM-relaterade frågor. Till dags datum hanterar vi mer än 30 miljoner kvm för både privata, statliga och kommunala fastighetsägare. Så du kan tryggt fokusera på kärnverksamheten och låt oss sköta tekniken.

Detta ingår i FM Services

 • circle-check-fylld-grå
  Ajourhållning av originalarkivet

  Vi ansvarar för ajourhållning av ditt företags originalarkiv så att det ständigt är aktuellt och har högsta möjliga kvalitet.

 • circle-check-fylld-grå
  Kundportal - snabbt och smidigt

  Här sker merparten av kommunikationen; enkel kontakt med våra experter, skapa, följ och återkoppla på dina och kollegors ärenden.

 • circle-check-fylld-grå
  Tillgång till ritningar & modeller

  Dina kollegor och konsulter har tillgång till alla ritningar, modeller och dokument dygnet runt på datorer och mobila enheter.

 • circle-check-fylld-grå
  Titta på och skriv ut ritningar

  Du får tillgång till att titta på och skriva ut samtliga ritningar och dokumentation i till exempel PDF-format (i FM Access).

 • circle-check-fylld-grå
  Komplett leverans till konsulter

  Vi levererar ritningar och modeller till berörda konsulter inför ombyggnationer eller när ni behöver underlag till aktuella projekt.

 • circle-check-fylld-grå
  Återlämning i tid med kravkontroll

  Vi ansvarar för att handlingarna återlämnas i tid och kontrollerar att dessa följer ditt företags CAD- och BIM-krav.

 • circle-check-fylld-grå
  Alltid kvalificerad support

  Du får alltid kvalificerad support gällande ritnings-, CAD- och BIM-relaterade frågor via kundportal eller telefon.

 • circle-check-fylld-grå
  Ajourhållning av assets

  Vi ansvarar för ajourhållning av ditt företags underhållsobjekt så att de ständigt är aktuella och har högsta möjliga kvalitet.

30M m2 hanteras tryggt med FM Services

Behöver ditt företag hjälp med att drifta och ajourhålla ert ritningsarkiv? I dagsläget ajourhåller vi mer är 30 miljoner kvm fastighetsyta för våra uppdragsgivare.

Hör av dig till oss så tar vi en diskussion om vilken ambitionsnivå ditt företag har. Därefter kommer vi med konkreta förslag på hur ni kan komma igång och på sikt
komma vidare.

Gör er förvaltning ännu smidigare

Vår tjänst FM Services hjälper er att sätta en hållbar struktur i er förvaltning. Med våra systemstöd tar ni ett stort steg mot mer automatisering och enkelhet. Våra mjukvaror ger era projekt och fastigheter ett digitalt DNA där all byggnadsinformation som rör projekt och fastigheter hanteras centralt på ett enkelt sätt.
Datan sparas korrekt med god översikt och finns lätt-tillgänglig för samtliga intressenter
– när och var som helst.

 • assetplus
  Asset+

  Ett smartare sätt att hantera objektsinformation

  Läs mer
 • outdoor
  Outdoor

  Ett smartare sätt att jobba med utomhusmiljön

  Läs mer
 • faciliate-1
  Faciliate

  Ett smartare sätt att förvalta ändamålsfastigheter

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo BIM Data

  Ett smartare sätt att jobba med BIM-data

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo Project

  Smartare projektkommunikation

  Läs mer

Andra populära tilläggstjänster

Våra experter hjälper till att samla in, strukturera
och implementera information i våra systemlösningar
för att på bästa sätt stödja din organisations olika processer.

 • Laserskanning
  Laserskanning

  Experthjälp för att fånga verkligheten

  Läs mer
 • Modellering
  Modellering

  Experthjälp för att skapa BIM-modeller

  Läs mer
 • Visualisering
  Visualisering

  Experthjälp för att levandegöra byggnader

  Läs mer
 • krav-valid-1
  Krav & validering

  Experthjälp för att hantera kravställning och validering

  Läs mer

FM Services- på gång just nu

Läs de senaste nyheterna från FM Services där kommande
evenemang, produktnyheter, nya uppdragsgivare och de
senaste webbvisningarna ingår.

 • Uppdrag: Schenker Property Sweden AB

  Outsourcing av det digitala ritningsarkivet kvalitetssäkrar att byggnadsinformationen är korrekt och ajourhålls över tid.

  Läs mer
 • Uppdrag: AMF Fastigheter

  Anlitar SWG för att tillgängliggöra och ajourhålla ritningar och modeller i organisationen.

  Läs mer
 • Uppdrag: Heimstaden

  Väljer SWGs lösningar kring BIM och drawing management. Uppbyggnad och ajourhållning av svenska fastighetsbeståndet.

  Läs mer
 • Uppdrag: Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

  Fördjupat samarbete kring hantering och ajourhållning av ritningar & BIM-modeller stödjer Einar Mattssons förvaltningsprocesser.

  Läs mer
 • Uppdrag: Sollentunahem

  Full koll på all byggnadsinformation och bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö.

  Läs mer
 • Uppdrag: Stockholmshem

  Säkerställer långsiktig lösning för att tillgängliggöra ritningar, modeller och byggnadsinformation den dagliga verksamheten.

  Läs mer
Håll dig uppdaterad