Enquire Search

Det finns mycket att vinna på att digitalisera sin byggnadsinformation:

 • Alla ritningar är aktuella och finns i 2D och 3D. Det innebär att du får tillgång till alla de typer av ritningar och vyer du önskar liksom 3D-visualiseringar.
 • Samtliga areor och volymer på rums-, lägenhets-, lokal-, plan- och byggnadsnivå är enligt svensk standard och kan fungera som bra underlag för upphandling av olika tjänster som t  ex städ, drift och underhåll. Dessutom fås korrekta underlag för nyckeltal.
 • Tillgång till 3D-modell för placering av sensorer och givare. Värdefullt när man ska investera i styr- och övervakningssystem eller IoT.
 • Marknadsför och visualisera lägenheter och lokaler för presumtiva kunder. Lägenhetskort för bostäder och motsvarande för lokaler kan automatiskt genereras. Använd som dokumentation för lägenheter eller lokaler t ex kontraktsbilaga eller info till hyresgäster.
 • Få grafiska rapporter och listor på areor, rumstyper, hyresgäster mm. Då blir det enkelt att se vem som hyr vad och vilka utrymmen som är lediga eller vilka utrymmen som ska städas och på vilket sätt.
 • Det digitala underlaget används för att få korrekt A-temp (kWh/m2). Används vid energiredovisning.
 • Få korrekt information om ytbeklädnad på golv, väggar och tak. Kan med fördel användas för kalkyler vid ombyggnad och renovering t ex vid byte av golvbeläggning.
 • Underlag för att visa betjäningsområden för t ex ventilation, värme och VA. Värdefull hjälp vid felsökning av t ex värme, ventilation och vatten.
 • Möjlighet till att få artikelinformation och placering av t ex vit- och sanitetsvaror med tillhörande drift och skötselinstruktioner. Värdefull information vid drift och underhåll samt renovering och ombyggnation.
 • Få automatisk registrering av information till ert drift- och underhållssystem, städplaneringssystem, uthyrningssystem eller energisimulerings- och energiberäkningssystem.
 • Genom att integrera brandskyddinformationen i BIM-modellen får man enkel och tydlig kontroll på var alla brandskyddsrelaterade objekt finns i byggnaden och kan se dem grafiskt på ritningen.

Se webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Svenska Mässan Gothia Towers

Väljer SWG som samarbetspartner för nytt grafiskt verksamhetsstöd. Får full kontroll över företagets byggnadsinformation

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Uppsala Kommuns Fastighets AB

Laserskanning och modellering av Gottsunda Centrum ger skalenliga, sök- och mätbara 3D-modeller och ritningar.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Signalisten

Säkrar interna rutiner och enhetligt ritningsarkiv. Tillgängliggör ritningar för hela organisationen.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Telge

Telge väljer SWG som samarbetspartner för nytt heltäckande systemstöd för ritnings-, modell- och areahantering.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Akademiska Hus

Kravställning av byggprojekt utifrån ett förvaltningsperspektiv med BIM-modellen som grund.

Läs mer
Automagiska processer i Fast2 för uthyrning och marknad
November 2023

Webbvisning: Automagiska processer i Fast2 för uthyrning och marknad

Välkommen på webbvisning av Fast2 automagiska processer för uthyrning och marknad. 6/12 & 13/12.

Läs mer
November 2023

Vikten av kvalitet i BIM-modellen vid ROT-projekt

Att prioritera kvalitet och pålitlighet redan från start i ett ROT-projekt kan resultera i betydande kostnadsbesparingar och högre kvalitet.

Läs mer
November 2023

ISO 20022 nytt gemensamt språk för betalningar  

Nu sker det viktiga förändring inom betalningssektorn. Hög tid för Fast2-kunder att migrerat till ISO 20022-formatet.

Läs mer