Enquire Search

Det finns mycket att vinna på att digitalisera sin byggnadsinformation:

  • Alla ritningar är aktuella och finns i 2D och 3D. Det innebär att du får tillgång till alla de typer av ritningar och vyer du önskar liksom 3D-visualiseringar.
  • Samtliga areor och volymer på rums-, lägenhets-, lokal-, plan- och byggnadsnivå är enligt svensk standard och kan fungera som bra underlag för upphandling av olika tjänster som t  ex städ, drift och underhåll. Dessutom fås korrekta underlag för nyckeltal.
  • Tillgång till 3D-modell för placering av sensorer och givare. Värdefullt när man ska investera i styr- och övervakningssystem eller IoT.
  • Marknadsför och visualisera lägenheter och lokaler för presumtiva kunder. Lägenhetskort för bostäder och motsvarande för lokaler kan automatiskt genereras. Använd som dokumentation för lägenheter eller lokaler t ex kontraktsbilaga eller info till hyresgäster.
  • Få grafiska rapporter och listor på areor, rumstyper, hyresgäster mm. Då blir det enkelt att se vem som hyr vad och vilka utrymmen som är lediga eller vilka utrymmen som ska städas och på vilket sätt.
  • Det digitala underlaget används för att få korrekt A-temp (kWh/m2). Används vid energiredovisning.
  • Få korrekt information om ytbeklädnad på golv, väggar och tak. Kan med fördel användas för kalkyler vid ombyggnad och renovering t ex vid byte av golvbeläggning.
  • Underlag för att visa betjäningsområden för t ex ventilation, värme och VA. Värdefull hjälp vid felsökning av t ex värme, ventilation och vatten.
  • Möjlighet till att få artikelinformation och placering av t ex vit- och sanitetsvaror med tillhörande drift och skötselinstruktioner. Värdefull information vid drift och underhåll samt renovering och ombyggnation.
  • Få automatisk registrering av information till ert drift- och underhållssystem, städplaneringssystem, uthyrningssystem eller energisimulerings- och energiberäkningssystem.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Signalisten

Säkrar interna rutiner och enhetligt ritningsarkiv. Tillgängliggör ritningar för all i organisationen.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Telge

Telge väljer SWG som samarbetspartner för nytt heltäckande systemstöd för ritnings-, modell- och areahantering.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Akademiska Hus

Kravställning av byggprojekt utifrån ett förvaltningsperspektiv med BIM-modellen som grund.

Läs mer
Januari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur du kommer åt byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) och hur vägen till ordning och reda i det digitala arkivet ser ut.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer
Januari 2019

Möt oss på Fastighetsmässan Kista

Den 6-7 mars 2019 träffar du vår expertis som vet hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln.

Läs mer