Enquire Search

Resultatet av en 3D-laserskanning är dels ett punktmoln som kan integreras med CAD-system för att skapa en BIM-modell med korrekta geometrier, dels en komplett navigerbar 3D-bild, där allt som finns med på bilden kan visas och mätas.

Det är en bonus att kunna tillgängliggöra punktmolnet i förvaltningens olika processer. Till exempel om man i eundercentral eller ett fläktrum har ett punktmoln med tillrande bilder som beskriver hur det ser ut kan det vara till stor hjälp för en drifttekniker att se platsen innan man åker ut för att avhjälpa ett fel eller genomföra en tillsyn. Eller som på bilden ovan där man använt punktmolnet för att mäta i bilden inför ROT-projekt (bild från Sollentunavallen).

Punktmolnet i kombination med BIM–modellen skapar ett flertal nyttor i de olika skedena i byggprocesserna: 

  • Man får bra upphandlingsunderlag för projekteringstjänster och entreprenader. 
  • Det blir möjligt att skapa sig en uppfattning av verkligheten utan att behöva besöka platsen fysiskt för både projektörer och entreprenörer. 
  • En måttriktig BIMmodell, i kombination med punktmoln som underlag för projekteringen, ökar kvaliteten, kortar ledtiden och minskar kostnaden i projekteringen. 
  • Punktmolnet innehåller fotorealistiska bilder och det är möjligt att mäta direkt i punktmolnet med hög noggrannhet. 
  • Använd som grund för vidare planering, design eller analys.

Flera av våra uppdragsgivare använder även punktmolnet för att förbättra kommunikationen och för att skapa bättre förståelse för byggnaden.

Våra punktmolnslösningar når man direkt från det grafiska verksamhetsstödet FM Access eller via en fristående punktmolnsveiwer.

Kontakta någon av våra experter för mer information.

 

Läs även: Ytterligare nyttor med punktmoln