Enquire Search

Dina byggnader närmare verkligheten

Laserskanning är det mest robusta sättet att skapa en avbild
av en byggnad – digitalt och säkert.

laserskanning

Exakta avbilder av byggnader

Saknas bra underlag inför en ombyggnation är 3D-laserskanning en oöverträffad metod att skapa
en avbild av byggnaden och få fram exakta mått i tre dimensioner.

BIM-modell av digitaliserad byggnad

Punktmolnet som värdefull
informationskälla

Resultatet av en laserskanning är ett punktmoln med tillhörande bilder som kan integreras med CAD-system för att skapa en 3D-BIM-modell med korrekta geometrier och en komplett navigerbar 3D-bild där allt som finns med på bilden kan visas och mätas.

Via punktmolnets fotorealistiska bilder kan du besöka byggnaden digitalt för att mäta med hög noggrannhet och planera kommande underhållsåtgärder. Detta leder till färre antal platsbesök, mindre miljöpåverkan liksom tids- och ekonomiska besparingar. Läs mer

Fördelar med laserskanning

 • circle-check-fylld-grå
  Oöverträffat när underlag saknas

  Laserskanning är ett oöverträffat sätt att samla in data när underlag saknas.

 • circle-check-fylld-grå
  Mått i tre dimensioner

  Få en exakt avbild av byggnaden med exakta mått i tre dimensioner.

 • circle-check-fylld-grå
  Underlag för BIM-modell

  Få utmärkt underlag för att skapa 3D-BIM-modell med korrekta geometrier i CAD-systemet.

 • circle-check-fylld-grå
  Upphandlingsunderlag

  Man får bra upphandlingsunderlag för projekteringstjänster och entreprenader.

 • circle-check-fylld-grå
  Minskade kostnader

  En måttriktig BIM–modell, i kombination med punktmoln som underlag för projekteringen, ökar kvaliteten, kortar ledtiden och minskar kostnaden i projekteringen.

 • circle-check-fylld-grå
  Digitala platsbesök i punktmolnet

  Skapa dig en uppfattning av verkligheten, utan att besöka platsen fysiskt. Uppskattat av medarbetare, projektörer och entreprenörer.

 • circle-check-fylld-grå
  Mät i punktmolnet

  Punktmolnet innehåller fotorealistiska bilder och det är möjligt att mäta direkt i punktmolnet med hög noggrannhet.

 • circle-check-fylld-grå
  Planera arbetet i punktmolnet

  Nyttja punktmolnet för att drifttekniker bättre kan planera arbetet när fel ska avhjälpas eller tillsyn genomföras.

Populära mjukvaror

Med hjälp av våra integrerade systemstöd och tjänster kan man strukturera och
använda all byggnadsinformation som rör projekt och fastigheter.
All data sparas korrekt och finns tillgängliga för samtliga intressenter
– när och var som helst.

 • fmaccess-1
  FM Access

  Ett smartare sätt att jobba med ritningar och modeller

  Läs mer
 • faciliate-1
  Faciliate

  Ett smartare sätt att förvalta ändamålsfastigheter

  Läs mer
 • assetplus
  Asset+

  Ett smartare sätt att hantera objektsinformation

  Läs mer
 • outdoor
  Outdoor

  Ett smartare sätt att jobba med utomhusmiljön

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo BIM Data

  Ett smartare sätt att jobba med BIM-data

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo Project

  Smartare projektkommunikation

  Läs mer

Andra populära tilläggstjänster

Våra experter hjälper till att samla in, strukturera
och implementera information i våra systemlösningar
för att på bästa sätt stödja din organisations olika processer.

 • Modellering
  Modellering

  Experthjälp för att skapa BIM-modeller

  Läs mer
 • Visualisering
  Visualisering

  Experthjälp för att levandegöra byggnader

  Läs mer
 • FMservices
  FM Services

  Experthjälp för att hantera ritningar och modeller

  Läs mer
 • krav-valid-1
  Krav & validering

  Experthjälp för att hantera kravställning och validering

  Läs mer

Vi träffas gärna och
berättar mer

Våra rådgivare är experter på att hjälpa fastighets- och verksamhetsansvariga att samla in, strukturera och använda byggnadsinformation på ett optimalt sätt, så att den blir mer tillgänglig i förvaltningsskedet.

På gång just nu

Läs de senaste nyheterna om datafångs och laserskanning där kommande
evenemang, produktnyheter, nya uppdragsgivare och de
senaste webbvisningarna ingår.

 • Uppdrag: Aranäs Fastigheter / Kungsmässan

  3D-laserskanning av Kungsmässan Köpcentrum och framtagning av 3D-modell (relationsmodell) av byggnaden.

  Läs mer
 • Uppdrag: Skolfastigheter i Stockholm AB

  Behov av korrekt geometrisk digital tvilling inför ROT-projekt. Lösning: laserskanning och BIM-modellering.

  Läs mer
 • Uppdrag: Lejonfastigheter, Sporthallen

  3D-laserskanning och BIM-modellering av Sporthallen ger korrekta underlag för ombyggnad.

  Läs mer
 • Uppdrag: Nordiska museet

  Digital tvilling av Nordiska museet bevarar kulturarvet – ger värdefull 3D-modell.

  Läs mer
 • Uppdrag: Stockholms hamnar

  Framtagning av underlag för mer kostnadseffektiv drift- och förvaltning. Korrekta beslutsunderlag vid ombyggnation.

  Läs mer
 • Uppdrag: Lokalförvaltningen Göteborg Stad – Bräckeskolan

  En perfekt start för ombyggnad av Bräckeskolan med hjälp av 3D-laserskanning och korrekt 3D-modell

  Läs mer
Håll dig uppdaterad