Enquire Search

Allt du behöver för
att hantera ditt
digitala ritningsarkiv.

FM Access är det mest robusta sättet att
grafiskt hantera och ajourhålla ritningar,
BIM-modeller och areor i dina fastigheter
– snabbt och tillgängligt.

FMAccess

Full koll på grafisk

information

FM Access gör det enkelt att hantera och ajourhålla grafisk byggnadsinformation som ritningar, BIM-modeller, punktmoln och uppkopplade digitala tvillingar.

Arbeta smart med areor i 2D och 3D, hantera drift- och skötselpärmar, lokaler, lägenheter, underhållsobjekt och utomhusmiljön. Allt är sökbart och lätt tillgänglig både på kontoret och ute i fält.  Integrera med fastighetssystemet för maximalt nyttjande av byggnadsinformation.

 

devices

Mobila lösningar

En av fastighetsägarnas utmaningar är att ajourhålla modeller och ritningar vid mindre lokalanpassningar. Då är mobila lösningar ett bra stöd. 

Med appen i FM Access får medarbetare som befinner sig  på plats i era byggnader snabb åtkomst till ritningsarkivet och kan hantera ritningar och objekt liksom uppdatera och dela förändringar med andra medarbetare, allt via mobila enheter.

 

FM_Access_i_mobila_enheter

Funktionalitet som sparar tid

Smarta funktioner för att arbeta med ritningar och BIM-modeller i ett visuellt, enhetligt och skalenligt format oavsett filens ursprung.

 • Hantera många filformat
 • Arbeta i rätt version
 • Mätning och Redline
 • D&U-dokumentation
 • Bo- och lokalfaktablad
 • Kartintegration
 • Historik och spårbarhet
 • Kraftfullt datautbyte
 • Visuella filter
 • Säkerhet
 • Flexibilitet

Tilläggsmoduler

Tidsbesparande moduler för att öka förståelsen
för byggnadens utformning och ajourhålla modeller
och ritningar i den löpande förvaltningen.

 • a
  Punktmolns-viewer

  Virtuella platsbesök ökar förståelsen för byggnadens utformning.

  Läs mer
 • b
  BIM-viewer

  Snabb tillgång till BIM-modellen. Filtrera och se det du önskar.

  Läs mer
 • c
  Ändringshantering

  Ajourhåll ritningar och BIM-modeller vid mindre lokalanpassningar.

  Läs mer
 • Fa_Modul_Property
  Mobila appar

  Tillgängliggör ritningar, modeller och byggnadsinformation i fält.

  Läs mer
 • Fa_Modul_Operation
  Teknisk dokumentation

  Tillgängliggör teknisk dokumentation i förvaltningen olika processer.

  Läs mer

Några uppdrag vi är stolta över

Vi har många spännande uppdrag på gång. Här kommer ett urval som vi gärna berättar mer om.

 • Uppdrag: Nordiska museet

  Digital tvilling av Nordiska museet bevarar kulturarvet – ger värdefull 3D-modell.

  Läs mer
 • Uppdrag: Heimstaden

  Väljer SWGs lösningar kring BIM och drawing management. Uppbyggnad och ajourhållning av svenska fastighetsbeståndet.

  Läs mer
 • Uppdrag: Stockholmshem

  Säkerställer långsiktig lösning för att tillgängliggöra ritningar, modeller och byggnadsinformation den dagliga verksamheten.

  Läs mer

Integrerbar mjukvara

Integrera FM Access med våra systerprodukter och få
fullständigt automatiserat informationsflöde. Från
byggprojekt till underhållsarbetet.

 • assetplus
  Asset+

  Ett smartare sätt att hantera objektsinformation

  Asset+
 • outdoor
  Outdoor

  Ett smartare sätt att jobba med utomhusmiljön

  Läs mer
 • faciliate-1
  Faciliate

  Ett smartare sätt att förvalta ändamålsfastigheter

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo BIM Data

  Ett smartare sätt att jobba med BIM-data

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo Project

  Smartare projektkommunikation

  Läs mer

Populära tilläggstjänster

Våra experter hjälper till att samla in, strukturera
och implementera information i våra systemlösningar
för att på bästa sätt stödja din organisations olika processer.

 • FMservices
  FM Services

  Experthjälp för att ajourhålla ritningar och modeller

  Läs mer
 • Laserskanning
  Laserskanning

  Experthjälp för att fånga verkligheten

  Läs mer
 • Modellering
  Modellering

  Experthjälp för att skapa BIM-modeller

  Läs mer
 • Visualisering
  Visualisering

  Experthjälp för att levandegöra byggnader

  Läs mer
 • krav-valid-1
  Krav & validering

  Experthjälp för att hantera kravställning och validering

  Läs mer

Vi träffas gärna och
berättar mer

Våra rådgivare är experter på att hjälpa fastighets- och verksamhetsansvariga att samla in, strukturera och använda byggnadsinformation på ett optimalt sätt, så att den blir mer tillgänglig i förvaltningsskedet.

FM Access – på gång just nu

Läs de senaste nyheterna från FM Access där kommande
evenemang, produktnyheter, nya uppdragsgivare och de
senaste webbvisningarna ingår.

Håll dig uppdaterad