Enquire Search
Bild: Schenker Property Sweden AB

Outsourcing av det digitala ritningsarkivet kvalitetssäkrar att Schenker Propertys byggnadsinformation är korrekt och ajourhålls över tid

Schenker Property Sweden AB, ett fastighetsbolag med spetskompetens inom logistik och som förvaltar 393 800 kvadratmeter på 27 orter, är sedan många år tillbaka en fullservicekund hos SWG vilket innebär att man nyttjar SWG:s systemstöd och tjänster för ajourhållning av ritningsarkivet.

– Vårt största behov är att ha enkel, snabb och pålitlig tillgång till byggnadsinformationen och då krävs det att ritningsarkivet hålls ajour. Värdet av korrekt byggnadsinformation är viktigt för oss. Vi känner oss trygga med att ritningsarkivet hålls uppdaterat vid förändringar över tid så att kvalitén på informationen alltid är pålitlig i våra kontakter med hyresgäster och i andra lokalfrågor, säger Bengt-Arne Björk, VD på Schenker Property Sweden AB.

Snabbt stöd och hjälp

Tidigare skötte Schenker Property själva sitt ritningsarkiv men efter övergången till SWG:s moderna plattform FM Access, har man säkrat upp att alla medarbetare och konsulter får tillgång till ritningsarkivet dygnet runt. Dessutom kan medarbetarna via tjänsten FM Services enkelt lägga ärenden via kundportalen och t ex få hjälp att arkivera nya versioner av ritningar, begära ut ritningar eller beställa modellering av en byggnad inför kommande ombyggnadsprojekt.

– Vi är mycket nöjda med kontakterna och engagemanget från SWG. Via tjänsten FM Services får vi snabbt stöd och hjälp när vi behöver. Dessutom finns det alltid experter att rådfråga och få support från vid behov, säger Marie Sjöholm, Förvaltare på Schenker Property Sweden AB.

Samla in, strukturera & använda

Historiskt har SWG även stöttat Schenker Property i deras arbete med att bygga upp sitt digitala ritningsarkiv. Till att börja med samlades ritningar in, oavsett om de låg på CD-skivor, USB-minnen eller i pappersformat, och digitaliserades. Därefter strukturerades alla ritningar och metadata på nivåerna fastighet, byggnad och plan. Slutligen publicerades ritningarna i FM Access så att man enkelt kommer åt och kan nyttja all byggnadsinformation som t ex areor och discipliner.

– Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet att leverera en tjänst som omfattar både systemstöd och ajourhållnings av Schenkers ritningsarkiv. Vi har ett väl fungerande samarbete, menar Petra Hollsten, en av SWG:s experter på Efficient Facility och som arbetar på FM Services.

Kravställning från projekt till förvaltning

SWG har även stöttat Schenker i framtagandet av en kravspecifikation som är ett regelverk som ska följas under om- och nybyggnadsprojekt för att kravställa att rätt information görs tillgänglig i förvaltningsskedet.

 

Om FM Services

Med tjänsten FM SERVICES får fastighetsägare och FM-företag full ordning och reda på all byggnadsinformation i det digitala arkivet inklusive de ritningar, BIM-modeller, skannade ritningar, byggkomponenter, teknisk dokumentation och handlingar som för tillfället befinner sig ute i projekt. Det ingår även kvalificerad support gällande ritnings-, CAD- och BIM-relaterade frågor. I dagsläget hanterar SWG mer än 25 miljoner kvm för både privata, statliga och kommunala fastighetsägare. Ytterligare info här

Fler uppdragsgivare

AMF Fastigheter anlitar SWG för att tillgängliggöra och ajourhålla ritningar och modeller i organisationen
Referenskund

Uppdrag: AMF Fastigheter

Anlitar SWG för att tillgängliggöra och ajourhålla ritningar och modeller i organisationen.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Stockholm stad

Digital tvilling av Stockholms stadshus ger korrekta ritningsunderlag inför byte åskskyddsanläggning och bevarar kulturarvet....

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Region Gävleborg

Tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner.

Läs mer