Enquire Search
Quick Guide to Buying FM Software White Paper
Vägledning och rekommendationer i viktiga och aktuella ämnen. För fastighetsförvaltare och FM-företag.

Behovet av uppdaterad och tillgänglig byggnadsinformation ökar ständigt. Många fastighets- och serviceföretag strävar idag efter att göra sin information mer tillgänglig och att kunna öka automatiseringen av sina informationsflöden. För att kunna göra detta måste man börja med att digitalisera sin byggnadsinformation och få kontroll på sina utrymmen dess egenskaper eftersom de nästan alltid utgör basen i företagets processer.

Vi har publicerat ett antal kostnadsfria guider avsedda att ge fastighetsbranschen vägledning och rekommendationer i viktiga aktuella ämne, till exempel digitalisering och BIM.

Guiderna baseras på vår omfattande erfarenheter kring hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under en byggnads hela livscykel och hur fastighets- och verksamhetsansvariga kan nyttja dagens teknik för att att samla in, strukturera och använda byggnadsinformation på ett optimalt sätt. Så att den blir mer tillgänglig i förvaltningsskedet.

Du hittar en kort beskrivning av respektive guide nedan.