Enquire Search

Ladda ner guiden kring Digitalisering av befintliga byggnader här

 

Allt fler fastighetsägare börjar visa intresse för projektering med BIM och ser fördelar med att ha en ”digital tvilling” av den fysiska byggnaden tillgänglig för att nyttja all digital byggnadsinformation i drift och förvaltningsskedet. Genom att ha direkt tillgång till egenskaper på byggdelar och komponenter, som t ex reservdelar, blir drift och förvaltningsprocessen effektivare och kvalitet ökar. Då får man nöjdare hyresgäster.

 

 

Ladda ner vår guide kring digitalisering av befintliga byggnader som steg för steg visar hur man går tillväga från insamling och strukturering av data till att byggnadsinformationen är klar att använda och tillgänglig för alla medarbetare. Guiden ger dig konkret information om

  • vilka metoder och nivåer som finns när det gäller digitalisering av befintliga byggnader och
  • vilka vinster som kan uppnås i förvaltningsskedet.
  • Steg-för-steg-guide hur man går tillväga från insamling och strukturering till tillgång och användning av byggnadsinformation.