Enquire Search

Dina byggnader som smarta 3D-modeller

Vi hjälper er att modellera era byggnader som smarta och värdeskapande BIM-modeller. Dina fastigheter blir beräkningsbara och planerbara på en helt ny nivå.

Modelllering

BIM-modellen är grunden

När man skapar en 3D BIM-modell av en befintlig byggnad kan många fördelar uppnås till en rimlig kostnad oavsett om den görs från enkla digitala ritningar eller genom laserskanning.

Varje utrymme/rum blir ett objekt med egenskaper som rumsnummer, area, funktion mm. Komplettera med golvbeläggning och få bra underlag för städplanering och kostnadskalkyler för golvbyte.

Full kontroll på areor

Areor är en viktigt informationsmängd för fastighetsägare. Vid modellering kan man ta fram areaunderlag för nyckeltal, mäta energiprestanda (Atemp), planera ytskiktsunderhåll, där plana och vertikala ytor samt antal fönster, innerdörrar och löpmeter sockel hanteras, liksom areaunderlag för upphandling av trappstädning och allmänna ytor. Läs mer.

FM Access areor skärm-2

Förädla modellen succesivt

Förädla BIM-modellen succesivt med mer information om installationer som kräver löpande tillsyn och underhåll. Då kan informationen även användas för fler arbetsuppgifter inom drift och förvaltning. 

BIM-modell av digitaliserad byggnad

Nyttan med 3D BIM-modeller

Exempel på nyttan med att ha tillgång till en uppdaterad, användbar och lättåtkomlig 3D BIM-modell fylld med relevant byggnadsinformation.

 • circle-check-fylld-grå
  Full kontroll på utrymmen och areor

  Klassificera areor och få tydlig översikt över A-temp, vilka som är uthyrningsbara, att kontrakten stämmer med verkligheten och hur många m2 bi- och övrig area som finns i byggnaden.

 • circle-check-fylld-grå
  Vid ROT-renovering

  Genom att veta hur stor nettoarea väggarna har vet man hur mycket tapet eller färg det går åt. Du vet även hur många dörrar och fönster byggnaden har.

 • circle-check-fylld-grå
  Undvik onödiga inventeringar

  Byggnadsinformationen finns redan insamlad och tillgänglig för din organisation.

 • circle-check-fylld-grå
  Färre ÄTA

  När arkitekten och projektörerna kan lämna över korrekta underlag till hantverkare fås färre ÄTA och mer precis tidsestimering i projektet.

 • circle-check-fylld-grå
  Arbeta mer miljösmart

  Behovet av besök på plats för att kolla upp information, t ex vilken typ av komponent som ska bytas ut, minimeras.

 • circle-check-fylld-grå
  Minska skadekostnader och avbrott

  Vid krishantering t ex vattenläckage fås snabb åtkomst till korrekt byggnadsinformation, dygnet runt.

 • circle-check-fylld-grå
  Förenkla uthyrningsprocessen

  Skapa inspirerande 3D-bilder och filmer för marknadsföring av lediga objekt. Ökar förståelsen för hur objektet ser ut och fungerar.

 • circle-check-fylld-grå
  Förenkla ronderingar

  Inför rondering, se underhållsobjekten direkt i 3D-modellen, få överblick över var de finns och hur arbetet ska planeras.

Punktmoln på köpet

När laserskanning utgör grunden till 3D-BIM-modellen fås ett punktmoln. Via punktmolnets fotorealistiska bilder kan du besöka byggnaden digitalt för att mäta med hög noggrannhet och planera kommande underhållsåtgärder. Detta leder till färre antal platsbesök, mindre miljöpåverkan liksom tids- och ekonomiska besparingar. Läs mer

 

Scan2BIM-768x473

Populära mjukvaror

Våra mjukvaror gör att ni kan hantera och dra
ännu större nytta av era digitala BIM-modeller.

 • fmaccess-1
  FM Access

  Ett smartare sätt att jobba med ritningar och modeller

  Läs mer
 • faciliate-1
  Faciliate

  Ett smartare sätt att förvalta ändamålsfastigheter

  Läs mer
 • assetplus
  Asset+

  Ett smartare sätt att hantera objektsinformation

  Läs mer
 • outdoor
  Outdoor

  Ett smartare sätt att jobba med utomhusmiljön

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo BIM Data

  Ett smartare sätt att jobba med BIM-data

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo Project

  Smartare projektkommunikation

  Läs mer

Andra populära tilläggstjänster

Våra experter hjälper till att samla in, strukturera
och implementera information i våra systemlösningar
för att på bästa sätt stödja din organisations olika processer.

 • FMservices
  FM Services

  Experthjälp för att hantera ritningar och modeller

  Läs mer
 • Laserskanning
  Laserskanning

  Experthjälp för att fånga verkligheten

  Läs mer
 • Visualisering
  Visualisering

  Experthjälp för att levandegöra byggnader

  Läs mer
 • krav-valid-1
  Krav & validering

  Experthjälp för att hantera kravställning och validering

  Läs mer

Vi träffas gärna och
berättar mer

Våra rådgivare är experter på att hjälpa fastighets- och verksamhetsansvariga att samla in, strukturera och använda byggnadsinformation på ett optimalt sätt, så att den blir mer tillgänglig i förvaltningsskedet.

På gång just nu

Läs de senaste nyheterna kring modellering där kommande
evenemang, produktnyheter, nya uppdragsgivare och de
senaste webbvisningarna ingår.

 • Uppdrag: Oslotech

  Behöver få kontroll på areor, hyreskontrakt och olika typer av underhållsobjekt.

  Läs mer
 • Uppdrag: AMF Fastigheter

  Anlitar SWG för att tillgängliggöra och ajourhålla ritningar och modeller i organisationen.

  Läs mer
 • Uppdrag: Nordiska museet

  Digital tvilling av Nordiska museet bevarar kulturarvet – ger värdefull 3D-modell.

  Läs mer
 • SWG ingår avtal med Västfastigheter

  Digitala BIM-modeller av Västra Götalandsregionens alla eget ägda sjukhusfastigheter.

  Läs mer
 • Uppdrag: Aranäs Fastigheter / Kungsmässan

  3D-laserskanning av Kungsmässan Köpcentrum och framtagning av 3D-modell (relationsmodell) av byggnaden.

  Läs mer
 • Uppdrag: Nyköpings kommun

  Digitaliserar fastighetsbeståndet på drygt 400 000 kvm. Kvalitetssäkrar & gör byggnadsinformation mer lättillgänglig.

  Läs mer
 • Uppdrag: Lokalförvaltningen Göteborg Stad – Bräckeskolan

  En perfekt start för ombyggnad av Bräckeskolan med hjälp av 3D-laserskanning och korrekt 3D-modell

  Läs mer
 • Uppdrag: Lejonfastigheter, Sporthallen

  3D-laserskanning och BIM-modellering av Sporthallen ger korrekta underlag för ombyggnad.

  Läs mer
 • Uppdrag: Västfastigheter

  Leverans av BIM-modeller av VGR:s alla eget ägda sjukhusfastigheter ger Västfastigheter tillgång till digital...

  Läs mer
Håll dig uppdaterad