Enquire Search

Allt du behöver
för att sköta dina
bostadsfastigheter.

Fast2 är ett smartare sätt att
hantera data och alla huvudsakliga
verksamhetsprocesser för bostadsfastigheter.

Fast2

Full koll på fastighets-information

Fastighetssytemet Fast2 är moduluppbyggt och skalbart så att er organisation kan växa och utvecklas i er egen takt. Med bra stöd för hyresadministration, avtal, uthyrning, marknad och förvaltning får bostadsfastighetsbolag en heltäckande lösning som täcker de flesta behoven.
Allt tillgängligt utifrån användarens yrkesroll.

Tre snabba om Fast2

 • 0%

  av alla besiktningar hanteras mobilt

 • 0

  bostadsobjekt förvaltas i Fast2

 • 0%

  av alla avier skickas digitalt

En lösning, flera ändamål

Fast2 är ett utmärkt stöd för de huvudsakliga verksamhetsprocesserna i ett bostadsfastighets-bolag. Förvalta inre underhåll, hantera avtal och hyresdebiteringar och administrera hela uthyrnings- och marknadsprocessen.

 • Förvaltning
  Förvaltning

  Full kontroll på inre underhåll.

 • AvtalHyror
  Avtal & hyror

  Optimal hantering av avtal och hyresadministration.

 • UthyrningMarknad
  Uthyrning & marknad

  God kontroll på uthyrnings- och marknadsprocessen.

Förvalta på ett effektivare vis

Med Fast2 får du full kontroll på inre underhåll. Hantera arbetsordrar, felanmälningar, skador, avrapportering och reparationer med koppling till entreprenörsavtal.
Säkerställ att regelbundna kontroller och byten av förbrukningsmaterial görs, planera och utför avflyttnings- och kontrollbesiktningar. Hantera kostnadsbudgetar, gör prognoser och beställ arbeten till kommande byggprojekt.

 • Arbetsorder
 • Drift
 • Besiktning
 • Budget
 • Projekt
 • Underhåll

Ordning och reda på avtal och hyresadministration

I Fast2 finns tisdbesparande funktioner för avtalshantering, hyresdebitering, hyresavisering, hyressimulering, indexreglering, periodisering, inbetalningar, kravhantering, mediadebitering, intäktsbudget, diversefakturering med mera. Här finns mängder av rapporter, listor och avtalsmallar. Fast2 kan integreras med de flesta ekonomisystem på den svenska marknaden och fungerar med flera leverantörer av avtalsmallar.

 • Automatisk debitering & avisering
 • Betalnings-automation
 • Autogiro
 • Individuell mätning & debitering (IMD)
 • Hantera depositioner
 • Beräkna fastighetsskatt & taxeringsvärden
 • Hantera hyresändringar
 • Hantera ekonomiska körningar
 • Hantera krav
 • Hantera fakturor
 • Integrationer till andra system

Stora möjligheter kring uthyrning och marknad

Med Fast2 kan du hantera hela uthyrningsprocessen. Genom integrationer med moderna webbplatser kan bostadssökande registrera sig, lämna önskemål, prenumerera och aktivt söka lägenhet, ställa sig i parkeringskö eller registrera sig i en intressebank för nyproduktion eller lokaler.

 • Automatiserad uthyrningsprocess
 • Korttidsuthyrning
 • Parkeringstillstånd
 • Digital signering

Automagi

Fast2 erbjuder en mängd olika automatiseringsflöden inom hyresadministration, uthyrning/marknad och förvaltning.
Vi kallar det automagi. Här är fyra goda anledningar till att nyttja automatiserade processer:

 • Drift
  Effektivitet

  Automatisering av uppgifter minskar manuell inmatning och upprepat arbete. Istället för att ägna timmar åt rutinmässiga uppgifter kan man fokusera mer på värdeskapande uppgifter. Automatisering ser till att arbetsflöden körs konsekvent och i snabbare takt än vad manuellt arbete tillåter.

 • Beställningar
  Felminskning

  Mänskliga fel är oundvikliga i manuella processer. Med automatisering minskar risken för slarvfel, glömska eller misstag. Ett välutformat automatiserat system garanterar att varje steg utförs korrekt varje gång.

 • Budget
  Kostnadsbesparing

  Även om initiala investeringskostnader kan upplevas höga leder automatisering till långsiktiga besparingar. Mindre tid på manuell hantering betyder minskade arbetskostnader. Dessutom kan automatiserade system ofta hantera arbetet dygnet runt utan extra kostnad.

 • EffektivÖverlämning
  Analys & insikter

  Automatiserade system samlar ofta in data om de processer de hanterar. Då blir det möjligt för företag att få insikter om effektiviteten i sina arbetsflöden, identifiera flaskhalsar och göra datadrivna beslut för förbättringar.

Mobilt stöd sparar tid och ger bättre service

Att ha mobil åtkomst till sitt fastighetssystem sparar tid och kostnader och är miljövänligt när såväl utskrifter som bränslekostnader minskar avsevärt.

Med det mobila stödet för förvaltning, arbetsorder och besiktningar får dina medarbetare alltid den senaste informationen till hands för att dokumentera händelser och skador eller uppdatera underhållsstatus direkt på plats. Med snabb tillgång till objekts- och kontaktinformation kan man enklare fatta beslut på plats.

Integrerbar mjukvara

Integrera Fast2 med våra systerprodukter och få
automatiserat informationsflöde med ritningar, modeller
och punktmoln.

 • fmaccess-1
  FM Access

  Ett smartare sätt att jobba med ritningar och modeller

  Läs mer
 • outdoor
  Outdoor

  Ett smartare sätt att jobba med utomhusmiljön

  Läs mer
 • Interaxo_steelblue_circle_grey
  Interaxo BIM Data

  Ett smartare sätt att jobba med BIM-data

  Läs mer
 • Interaxo_steelblue_circle_grey
  Interaxo Project

  Smartare projektkommunikation

  Läs mer

Populära tilläggstjänster

Våra experter hjälper till att samla in, strukturera
och implementera information i våra systemlösningar
för att på bästa sätt stödja din organisations olika processer.

 • Laserskanning
  Laserskanning

  Experthjälp för att fånga verkligheten

  Läs mer
 • Modellering
  Modellering

  Experthjälp för att skapa BIM-modeller

  Läs mer
 • Visualisering
  Visualisering

  Experthjälp för att levandegöra byggnader

  Läs mer
 • FMservices
  FM Services

  Experthjälp för att ajourhålla ritningar och modeller

  Läs mer
 • krav-valid-1
  Krav & validering

  Experthjälp för att hantera kravställning och validering

  Läs mer

Vi träffas gärna och
berättar mer

Våra rådgivare är experter på att hjälpa fastighets- och verksamhetsansvariga att samla in, strukturera och använda byggnadsinformation på ett optimalt sätt, så att den blir mer tillgänglig i förvaltningsskedet.

Fast2 – på gång just nu

Läs de senaste nyheterna från Fast2 där kommande
evenemang, produktnyheter, nya uppdragsgivare och de
senaste webbvisningarna ingår.

Håll dig uppdaterad