Enquire Search

Statens fastighetsverk (SFV), har tecknat ett förnyat support- och underhållsavtal kring fastighetsförvaltningssystemet Fast2. Avtalet sträcker sig över två år.

Det nya avtalet ger SFV:s användare fortsatt tillgång till Fast2 som förvaltningssystem för sina ca 2 300 fastigheter med cirka 4 000 byggnader där bland annat slott, fästningar, fyrplatser och militära anläggningar ingår.