Enquire Search

Allt du behöver
för att sköta
fastigheters utomhusmiljöer.

Outdoor är det mest robusta sättet att få
grafisk överblick över alla arealer och markobjekt i fastighetens utomhusmiljö – direkt på kartan.

Outdoor

Håll ordning på utomhusmiljön – grafiskt

Outdoor gör det enkelt att hantera och ajourhålla arealer och markobjekt direkt på en karta, med all information lättillgänglig för både medarbetare och leverantörer.

Information om rabatter, asfalt-, grus-, och gräsytor, träd, buskage, belysning, brunnar, lekplatser och bänkar visas visuellt och överskådligt. Dessutom visas ledningsnät under mark så som el, VA, fiber och gas. Med Outdoor tar du också fram informativa rapporter inför upphandling av gräsklippning och snöröjning.

Spara på tid, pengar och miljön

När man får kontroll på alla skötselytor och skötselpunkter i utomhusmiljön finns mycket resurser att spara in på när det gäller fastighetens driftskostnader, oavsett om man sköter driften själv eller lägger ut den på entreprenad.

Externa partners kan räkna på samma underlag och vet exakt hur många kvadratmeter gräsyta som ska klippas eller körbar asfalt som ska snöröjas, antal entréer som ska skottas eller hur lekplatser ska underhållas.

Ajourhåll skötselkartor

Med Outdoor blir det enkelt att hålla skötselkartor uppdaterade. Har ett nytt träd planterats eller finns andra avvikelser? Med mobilen justerar och adderar du enkelt ändringar på plats.

Med vår tjänst FM Services får du fullt stöd att ajourhålla samtliga skötselkartor.

Fördelar med Outdoor

 • Strukturerat
  Strukturerat

  Med god ordning på arealer och markobjekt slipper man uppskatta antal kvadratmeter skötselytor och skötselpunkter som ska underhållas.

 • Tillgängligt
  Tillgängligt

  Med god struktur får medarbetare och entreprenörer full tillgång till uppdaterade skötselkartor. Enkelt, tydligt och snabbt.

 • Mobilitet
  Mobilt

  Utomhusmiljön förändras ständigt. När avvikelser upptäcks eller förändringar görs kan dessa uppdateras direkt i mobilen.

 • Överblickbara
  Överblickbart

  Outdoor gör det enkelt att få en samlad och tydlig bild av fastighetens utomhusytor och dess olika objekt.

Några uppdrag vi är stolta över

Vi har många spännande uppdragsgivare. Här kommer ett urval som vi gärna berättar mer om.

 • Uppdrag: Förbo

  Full kontroll på arealer och markobjekt med grafiska verksamhetsstödet Outdoor.

  Läs mer
 • Uppdrag: Sollentunahem

  Full koll på all byggnadsinformation och bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö.

  Läs mer
 • Uppdrag: Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

  Fördjupat samarbete kring hantering och ajourhållning av ritningar & BIM-modeller stödjer Einar Mattssons förvaltningsprocesser.

  Läs mer

Integrerbar mjukvara

Få ett fullständigt automatiserat informationsflöde genom att integrera Outdoor med våra populära systerprodukter.

 • fmaccess-1
  FM Access

  Ett smartare sätt att jobba med ritningar och modeller

  Läs mer
 • faciliate-1
  Faciliate

  Ett smartare sätt att förvalta ändamålsfastigheter

  Läs mer
 • assetplus
  Asset+

  Ett smartare sätt att hantera objektsinformation

  Läs mer

Populära tilläggstjänster

Våra experter hjälper till att samla in, strukturera
och levandegöra utomhusmiljön i våra systemlösningar
för att på bästa sätt underlätta för din organisations olika processer.

 • FMservices
  FM Services

  Experthjälp för att ajourhålla ritningar och modeller

  Läs mer
 • Laserskanning
  Laserskanning

  Experthjälp för att fånga verkligheten

  Läs mer
 • Modellering
  Modellering

  Experthjälp för att skapa BIM-modeller

  Läs mer
 • Visualisering
  Visualisering

  Experthjälp för att levandegöra byggnader

  Läs mer
 • krav-valid-1
  Krav & validering

  Experthjälp för att hantera kravställning och validering

  Läs mer

Vi träffas gärna och
berättar mer

Våra rådgivare är experter på att hjälpa fastighets- och verksamhetsansvariga att samla in, strukturera och använda fastighetsinformation på ett optimalt sätt, så att den blir mer tillgänglig i förvaltningsskedet.

Outdoor – på gång just nu

Läs de senaste nyheterna från Outdoor där kommande
evenemang, produktnyheter, nya uppdragsgivare och de
senaste webbvisningarna ingår.

Håll dig uppdaterad