Enquire Search

Få ordning och reda på all byggnadsinformation genom outsourcing av driften av det digitala ritningsarkivet.

  • Vi ser till att dina ritningar och modeller levereras till berörda konsulter inför ombyggnationer.
  • Vi ansvarar även för att handlingarna återlämnas i tid och kontrollerar att dessa följer ditt företags CAD- och BIM-krav.
  • Ditt digitala arkiv är tillgängligt dygnet runt på datorer och mobila enheter via ett plattformsoberoende webbgränssnitt i det grafiska verksamhetsstödet FM Access.
  • Idag hanterar vi mer än 25 miljoner kvm.

Genom att anlita tjänsten FM Services får fastighetsägare och FM-företag full ordning och reda på all byggnadsinformation i det digitala arkivet inklusive de ritningar, BIM-modeller, skannade ritningar, byggkomponenter, teknisk dokumentation och handlingar som för tillfället befinner sig ute i projekt.

I tjänsten ingår kvalificerad support gällande ritnings-, CAD- och BIM-relaterade frågor. Till dags datum hanterar vi mer än 25 miljoner kvm för både privata, statliga och kommunala fastighetsägare. Så du kan tryggt fokusera på kärnverksamheten och låt oss sköta tekniken.

  • Full ordning och reda på all byggnadsinformation i det digitala arkivet.
  • Alla ritningar och dokument tillgängliga dygnet runt  på datorer och mobila enheter.
  • Enkel & säker hantering och ajourhållning av företagets byggnadsinformation.
  • Få ritningar och modeller levererade till berörda konsulter inför ombyggnationer.
  • Vi ansvarar för att handlingarna återlämnas i tid och kontrollerar att dessa följer ditt företags CAD- och BIM-krav.
  • Kostnadseffektivt, tidsbesparande och enhetligt.

Se webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Läs mer om FM Services i våra guider:
Guide till FM Services – för dig som inte abonnerar på tjänsten (PDF)
Guide till FM Services – för dig som redan abonnerar på tjänsten (PDF)

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Schenker Property Sweden AB

Outsourcing av det digitala ritningsarkivet kvalitetssäkrar att byggnadsinformationen är korrekt och ajourhålls över tid.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Svenska Mässan Gothia Towers

Väljer SWG som samarbetspartner för nytt grafiskt verksamhetsstöd. Får full kontroll över företagets byggnadsinformation

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Region Östergötland

Framtidssäkrar ritningsarkivet ur ett livscykelperspektiv. Grafiskt verksamhetsstöd där ritnings- och förvaltningssystemet hänger ihop.

Läs mer