Enquire Search
Effektiv informationshantering i BIM-projekt

Effektiv informationshantering i BIM-projekt där byggherren/fastighetsägaren ställer krav i form av leveransspecfikation

Allt fler fastighetsägare efterfrågar en heltäckande lösning för att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv. Det gäller både de informationsmängder som skapas i byggprocessen som de som hanteras och skapas i den löpande förvaltningen. Då kan man i förvaltningsskedet automatisera, tillgängliggöra och ajourhålla all den byggnadsinformation som skapats i byggprojekt på ett mer effektivt sätt. Hur gör man detta i praktiken och vilken arbetsmetodik tillämpar man?

Ramböll är en av de projektörer som arbetar i byggprojekt där byggherren/fastighetsägaren har ställt krav på hur fastighetsinformationen ska levereras efter avslutat projekt. Kenneth Lindh, Principal Technician på Ramböll, som arbetar med projektering inom el och VVS använder projektverktyget Interaxo BIM Data, en samarbetsplattform för BIM-projekt, för att kunna effektivisera informationshanteringen i byggprojekt och leverera kravställd förvaltningsinformation, bland annat till uppdragsgivaren Region Gävleborg i enlighet med deras leveransspecifikation.

Varför valdes projektverktyget Bimeye?

-Beslutet att det skulle bli just Bimeye togs i samförstånd mellan Ramböll och Region Gävleborg. Med Bimeye får alla i byggprojektgruppen tillgång till all data under samtliga projektfaser. Dels har Bimeye stöd för projektets alla faser från planering och design till produktion, dels kan man hantera information i mycket större omfattning och på ett mycket effektivare sätt än med traditionella arbetsmetoder, menar Kenneth Lindh.

Och Kenneth fortsätter:

-När man arbetar med informationsmängder i stora projekt är det viktigt att det finns system stöd för kravställningar, rumsbeskrivningar, dörrdatabaser och assets. Det har Bimeye. Där finns även möjlighet att få kontroll på om någon i projektet använder en avvikande familj för samma objekt, vilket är lätt hänt när man är många som arbetar i projektet, då kan vi enkelt rätta till det i BIM-modellen.

Vilka fördelar finns när det gäller tidsbesparingar, kvalitet och samarbete?

-När det gäller tidsbesparingar är Bimeye oslagbart när man arbetar med att lägga in information i egenskaper som vår beställare har krav på i sin leveransspecifikation. Genom att Bimeye har utmärkta funktioner för att skapa värdelistor som kvalitetssäkrar datakvalitén och att man får bra hjälp med att söka, filtrera och editera många objekt (de underhållsobjekt som beställaren har behov av i sin förvaltningsprocess). Det är dessutom ett utmärkt verktyg för att kvalitetssäkra vårt arbete liksom för att samarbeta med övriga aktörer i byggprojektet då det finns klara fördelar med att använda ett gemensamt projektverktyg för all BIM-data.

Har ni fått det stöd ni behöver för att kunna arbeta effektiv med Bimeye?

-SWG har stöttat oss på ett mycket bra sätt under hela projektet, allt stöd jag haft behov av har jag fått via dem.

 

Kenneth Lindh arbetar nu mer på Afry.

Läs även: Konsten att starta informationsbygget parallellt med pågående byggprojekt.

 

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Lokalförvaltningen Göteborg Stad – Bräckeskolan

En perfekt start för ombyggnad av Bräckeskolan med hjälp av 3D-laserskanning och korrekt 3D-modell

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Higab, Postgatan 16

Visualisering av kontorslokaler skapar en tydlig och attraktiv bild för framtida hyresgäster.

Läs mer
Heimstaden väljer SWG:s lösningar kring BIM och drawing management
Referenskund

Uppdrag: Heimstaden

Väljer SWGs lösningar kring BIM och drawing management. Uppbyggnad och ajourhållning av svenska fastighetsbeståndet.

Läs mer