Enquire Search

Building Lifecycle Management – levandegör byggnader under hela livstiden

Med Building Lifecyle Management (BLM) ger man en byggnad det absolut modernaste sättet att designa, bygga, underhålla och förvalta den.

SWG:s produkter sluter hela byggnadens livscykeln och gör den mer lättdriven, levande och hållbar.

Våra produkter stödjer byggnader hela vägen

SWG:s lösningar kring Building Lifecycle Management (BLM) bygger på en förståelse för vilka processer våra uppdragsgivare använder sig av vid datahantering och bearbetning av information liksom vilka möjligheter det innebär för fortsatt utveckling av den dagliga driften.

Med hjälp av våra systemstöd och tjänster kan man strukturera och använda all byggnadsinformation som rör projekt och fastigheter.

All data sparas korrekt och finns tillgängliga för samtliga intressenter när och var som helst. På så sätt får man bättre förutsättningar för en mer lönsam verksamhet under byggnadens livscykel, från markprojektering och byggplaner till inköp av material, byggnation, renovering, drift och underhåll, och slutligen rivning av byggnaden.

BLM-cirkeln

Tillgång till byggnadsinformations-modeller (BIM) under projektets livscykel

Vår egenutvecklade CDE-plattform har stöd för både projekt och förvaltning. Den skapar förutsättningar för informationshantering i ett livscykelperspektiv genom ett integrerat arbetssätt.

 • Bygg
  Byggprojekt

  Stödet för byggprojekt erbjuds med lösningarna Interaxo BIM Data och Interaxo Project som är samarbetsplattformar för BIM-projekt. Lösningen har stöd för projektets alla faser från planering och design till produktion.

  Läs mer
 • Drift
  Drift och förvaltning

  Asset+ är integrerad både med våra lösningar för förvaltning och Interaxo BIM Data vilket förenklar överlämningsprocessen från projekt till förvaltning.

  Läs mer

Använd dina data effektivt, varje dag

Genom integrationen till våra lösningar för förvaltning – IWMS-lösningen Faciliate  och det grafiska verksamhetsstöd FM Access  – får man direkt tillgång till BIM-modellens data i drift- och förvaltningsskedet.

Faciliate sammanför traditionell fastighets- förvaltning med arbetsplatsservice och FM Access ger en grafisk visualisering som tillsammans stödjer företagens processer i en gemensam lösning. Våra mjukvaror är integrerade med varandra och via ett lättarbetat gränssnitt kan olika yrkesroller jobba med varandra och med andra.

 • faciliate-1
  Faciliate

  Ett smartare sätt att förvalta ändamålsfastigheter

  Läs mer
 • fmaccess-1
  FM Access

  Ett smartare sätt att jobba med ritningar och modeller

  Läs mer
 • assetplus
  Asset+

  Ett smartare sätt att hantera objektsinformation

  Läs mer

Samla in och spara data med förbättrad effektivitet

Vet du var samtliga data om era befintliga fastigheter och anläggningar finns sparade? I företag där informationen är lättillgänglig och håller god kvalitet fungerar processerna ofta friktionsfritt, vilket även innebär att beslutsfattandet blir effektivt. Om du anser att ditt företag skulle kunna göra informationen mer lättillgänglig och kvalitativ, kan du med hjälp av våra lösningar

 • 1

  Enkelt samla in och sammanställa alla nödvändiga data från olika källor.

 • 2

  Med hjälp av 3D-laserskanning få förbättra kvaliteten på dina data samt återställa saknade eller icke tillförlitliga data.

 • 3

  Ändra, strukturera, spara och publicera data på ett kontrollerat sätt.

Vi stöttar dina hållbarhetsinitiativ

Våra uppdragsgivare strävar efter hållbarhet enligt Agenda 2030. Med smarta lösningar för Building Lifecycle Management kan fastighetsägare effektivt hantera byggnadsinformation ur ett livscykel-perspektiv, både i projekt och i daglig förvaltning. Det utgör grunden för strategiskt och långsiktigt hållbarhetsarbete. Och detta leder till bättre beslutsstöd för drift och underhåll, med ökad hållbarhet och betydande kostnadsbesparingar.

Våra lösningar stödjer fastighetsägare att nå och följa upp sina hållbarhetsmål.

Några bra exempel finns här

Vi hjälper dig att nå dina mål

Vi och våra experter har hjälpt många företag att öka konkurrenskraften och vi är övertygade om att effektiviteten och kvaliteten alltid kan förbättras. Vår verksamhet bygger på ett tydligt kundfokus där vi alltid först utgår ifrån varje kunds unika behov och målsättningar. Våra rådgivare hjälper er mer än gärna att komma vidare med BLM.

Nyfiken på hur BLM fungerar i praktiken?

Med BLM sluts byggnaders livscykel genom att länka bryggprojekt och förvaltning. Här ger vi dig en värdefull introduktions-kurs (video) som beskriver hur BLM fungerar som plattform och hur den överbryggar byggprojekt och förvaltning.