Enquire Search
How useful is BIM in facilities management?

För att effektiv kunna hantera sina tillgångar ur ett livscykelperspektiv, oavsett om informationen skapats historiskt eller med BIM-stöd, krävs en gemensam  masterdatakälla (CDE-plattform, Common Data Environment) där information från både projekt- och förvaltningsskedet kan checkas in och ut.  

  • Förvaltning
    SWG:s CDEplattform för fastighetsägare är en databas där alla byggdelsobjekt och installationskomponenter (tillgångar) lagras och kan hanteras – även kallad en assetdatabas (högra cirkeln i bilden ovan). 
  • Projekt
    CDEplattformen kan även hantera design- och produktionsskedet där man använder BIM som metod vid projektering. Där skapas byggnadsinformation i form av objekt  med egenskaper och geometrier samt dokumentation med tillhörande information (vänstra cirkeln i bilden ovan).

Genom att få tillgång till en gemensam CDE-plattform, från tidiga skeden till drift och förvaltning, skapas en obruten informationskedjadet vi kallar livscykelhantering av information. Det handlar om att samla in, strukturera och tillgängliggöra informationen så att den kan användas i de dagliga förvaltningsprocesserna. 

  • ISO-standard
    SS-EN ISO 19650 är en svensk och internationell standard för informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering (BIM) där man rekommenderar tillämpning av en CDE-plattform som grundläggande teknologilager. Standarden rekommenderar även att man använder plattformen för att samla in och dela BIM-data. 

 

Läs branschartikeln: Fastighetsägarens plattform för hantering av fastighetsdata ur ett livscykelperspektiv.

Se webbvisningar: Effektivare byggprojekt och informationsleveranser från projekt till förvaltning

 

Oslotech väljer SWG:s lösningar kring BIM och digitala tvillingar vid digitalisering av Forskningsparken.
Referenskund

Uppdrag: Oslotech

Behöver få kontroll på areor, hyreskontrakt och olika typer av underhållsobjekt.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Region Gävleborg

Tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner.

Läs mer