Enquire Search

Full koll på objektsinformation genom hela livscykeln

Asset+ ger dig ett hållbart och robust sätt att hantera objektinformation. Med bara en enda informationskälla att hålla reda på får du enastående spårbarhet på underhållsobjekt hela vägen från projektet till förvaltning och framtida ombyggnationer.

assetplus

En gemensam masterdatakälla

För att effektivt kunna hantera underhållsobjekt under en byggnads livstid är en gemensam masterdata-källa (CDE-plattform) ovärderlig. Med Asset+ behöver ni enbart en plats att använda och uppdatera för att få en oavbruten följd av information oavsett när i historien den skapas.

Unik spårbarhet på byggnadens alla objekt

Asset+ gör det enkelt att arbeta med och hantera byggnadsinformation och ger en enastående spårbarhet bakåt och framåt. Genom att integrera information från byggprojekten till våra mjukvaror – och tvärt om – blir informationen lättillgänglig och lätthanterlig i de dagliga förvaltningsprocesserna.

Fördelar med Asset+

 • EffektivÖverlämning
  Effektiv överlämning från bygg till underhåll

  Överlämningsprocessen av information mellan byggprojekt och förvaltning effektiviseras avsevärt. Förvaltningen får omedelbar tillgång till viktig byggnadsinformation.

 • KontrollSpårbarhet
  Full kontroll och spårbarhet

  Med bland annat spårbarhet på inbyggda byggnadsmaterial ges full kontroll på alla besiktningspliktiga underhållsobjekt.

 • MinskadeRisker
  Minskade risker med rätt underlag

  Med en gemensam källa för masterdata för all byggnadsinformation minskar risken att fatta beslut på felaktiga underlag.

 • RättInfo
  Tillgång till rätt information

  Avhjälp fel och minska driftstörningar för hyresgäster snabbare genom att ha tillgång till rätt information.

Funktionalitet som sparar tid

Asset+ erbjuder smart funktionalitet som effektiviserar hanteringen av fastighetsinformation i de dagliga förvaltningsprocesserna.

 • Integration mot BIM-projekt
 • Stöd för digital tvilling
 • Masterdata för fastighetsinformation
 • BIM-viewer

Några uppdrag vi är stolta över

Vi har många spännande uppdragsgivare. Här kommer ett urval som vi gärna berättar mer om.

 • Uppdrag: Jernhusen

  Väljer fastighetssystemet Faciliate inklusive assetdatabas som plattform för att hantera byggnadsinformation ur ett livscykelperspektiv.

  Läs mer
 • Uppdrag: Region Gävleborg

  Tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner.

  Läs mer
 • Uppdrag: Oslotech

  Behöver få kontroll på areor, hyreskontrakt och olika typer av underhållsobjekt.

  Läs mer

Integrerbar mjukvara

Integrera Asset+ med våra systerprodukter och få ett
fullständigt automatiserat informationsflöde mellan
byggprojektet och underhållsarbetet.

 • faciliate-1
  Faciliate

  Ett smartare sätt att förvalta ändamålsfastigheter

  Läs mer
 • fmaccess-1
  FM Access

  Ett smartare sätt att jobba med ritningar och modeller

  Läs mer
 • outdoor
  Outdoor

  Ett smartare sätt att jobba med utomhusmiljön

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo BIM Data

  Ett smartare sätt att jobba med BIM-data

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo Project

  Smartare projektkommunikation

  Läs mer

Populära tilläggstjänster

Våra experter hjälper till att samla in, strukturera
och implementera information i våra systemlösningar
för att på bästa sätt stödja din organisations olika processer.

 • Laserskanning
  Laserskanning

  Experthjälp för att fånga verkligheten

  Läs mer
 • Modellering
  Modellering

  Experthjälp för att skapa BIM-modeller

  Läs mer
 • Visualisering
  Visualisering

  Experthjälp för att levandegöra byggnader

  Läs mer
 • FMservices
  FM Services

  Experthjälp för att ajourhålla ritningar och modeller

  Läs mer
 • krav-valid-1
  Krav & validering

  Experthjälp för att hantera kravställning och validering

  Läs mer

Vi träffas gärna och
berättar mer

Våra rådgivare är experter på att hjälpa fastighets- och verksamhetsansvariga att samla in, strukturera och använda byggnadsinformation på ett optimalt sätt, så att den blir mer tillgänglig i förvaltningsskedet.

På gång just nu med Asset+

Läs de senaste nyheterna om Asset+ där kommande
evenemang, produktnyheter, nya uppdragsgivare och de
senaste webbvisningarna ingår.

Håll dig uppdaterad