Enquire Search

Digitalisering och BIM

Våra experter hjälper dig att få ordning och reda på all byggnadsinformation – hela vägen från byggprocessen till långsiktig förvaltning.

Men vad innebär egentligen digitalisering och hur fungerar BIM mer konkret? Här gör vi en djupdykning i ämnet och förklara mer hur våra produkter hjälper våra uppdragsgivare till enklare drift och underhåll.

Tillgängligare information och mer automation

Behovet av uppdaterad och tillgänglig byggnadsinformation i förvaltningsskedet ökar ständigt. Många fastighets- och serviceföretag strävar efter att göra sin information mer tillgänglig och att kunna öka automatiseringen av sina informationsflöden. För att detta ska vara möjligt måste man börja med att få kontroll på sina utrymmen och egenskaperna de har, för de utgör nästan alltid basen i företagets processer.

Genom att anlita SWG:s tjänster för Digitalisering & BIM hjälper vi fastighetsägare och FM-företag att få full ordning och reda på all byggnadsinformation – från att skapa en digital 3D-modell med all tillhörande information till att samla allt i ett digitalt arkiv där informationen tillgängliggörs i hela organisationen.

BIM-modell

Upplev kraften med BIM-modeller

När vi modellerar fastigheter “levandegör” vi dem i en digital miljö. Vi ser till att den fysiska fastigheten blir smarta, digitala 3D-modeller som öppnar upp för många användbara funktioner som sparar tid eller ger nya värden.

 • BIM är grunden

  Genom att skapa och arbeta med BIM, digitala 3D-modeller av fastigheter med tillhörande byggnadsinformation och processer, läggs grunden till en uppdaterad, användbar och lättåtkomlig fastighetsinformationsmodell (BIM-modell). Underlag till BIM-modellen fås via laserskanning i 3D.

 • Addera information

  Genom att lägga till specifik information i BIM-modellen – om vilka egenskaper som är kopplade till ett visst utrymme – får man mycket goda möjligheter att kunna bygga automatiserade flöden och öka tillgängligheten till relevant information kopplat till utrymmet t ex vem hyresgästen är, hur utrymmet ska städas eller vilka installationer, utrustning eller inredning det finns i utrymmet.

 • Klassificera utrymmen

  Om man därefter klassificerar sina utrymmen med t ex verksamhets- och kommunikationsytor samt drifts- och personalutrymmen finns det bra möjligheter att mäta lokaleffektivitet på olika sätt, t ex hur många kvadratmeter verksamhetsarea som finns på planet eller i byggnaden eller nyckeltal som mäter verksamhetsarea per anställd, elev eller patient etc.

 • Se din data grafiskt

  Alla digitala 3D-modeller görs sedan tillgängliga i ett grafiskt verksamhetsstöd så att alla medarbetare får full tillgång till all byggnadsinformation och alla ritningar på datorer, paddor och mobiler. När och var som helst. Vi erbjuder även drift av uppdragsgivares digital ritningsarkiv.

Våra produkter för digitalisering och BIM

Vi erbjuder både tjänster och mjukvaror för att komma igång med eller förbättra era befintliga digitala processer.

 • Laserskanning
  Laserskanning

  Experthjälp för att fånga verkligheten

  Läs mer
 • Modellering
  Modellering

  Experthjälp för att skapa BIM-modeller

  Läs mer
 • Visualisering
  Visualisering

  Experthjälp för att levandegöra byggnader

  Visualisering
 • FMservices
  FM Services

  Experthjälp för att hantera ritningar och modeller

  FM Services
 • fmaccess-1
  FM Access

  Ett smartare sätt att jobba med ritningar och modeller

  FMAccess
 • outdoor
  Outdoor

  Ett smartare sätt att jobba med utomhusmiljön

  Outdoor

Vi hjälper dig att komma igång

SWG har mångårig erfarenhet av BIM och designverktyg inom CAD-teknik. Men också rätt kompetens för att stötta de olika skedena av en byggnads livscykel exempelvis i kravställnings- och designskedet men framför allt i drift- och förvaltningsskedet. Läs mer. Vi träffar er gärna och visar en demo hur det kan se ut.

Vår kunskap är uppskattad av många

Prenumerera på vårt omtyckta nyhetsbrev och få reda på det absolut senaste – ur vårt perspektiv.