Enquire Search

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWGs experter på Efficient Facility, kan du ge några konkreta exempel på vilka nyttor som kan uppnås i fastighetsägarens huvudprocesser om man använder BIM?

-Låt mig börja med att konstatera att det finns många beskrivningar om vad BIM (Building Information Model) är. Vår beskrivning av BIM ur ett fastighetsägarperspektiv ser ut så här: SWG använder BIM som metod för att samla in, strukturera, och göra byggnadsinformation tillgänglig i de processer där informationen skall ”konsumeras”.  De systemlösningar inom Building Lifecycle Management (BLM) som vi erbjuder fastighetsförvaltare och FM-företag bygger alla på BIM som metodik. Och om BIM är metoden så behöver man som fastighetsägare också definiera vad man vill uppnå för effekter alternativt vilka produktionsresultat man vill få ut. I den här artikeln kommer jag resonera kring vilka nyttor som kan uppnås i några av fastighetsägarens huvudprocesser genom att använda BIM.

Nyttoeffekter ur ett fastighetsägarperspektiv alltså, hur kan de se ut?
-Jag tänker mig att man som fastighetsägare kan se nyttan ur tre olika perspektiv nämligen Fastighetsägaren som

  • byggherre
  • uthyrare
  • förvaltare

Här är några exempel:

Perspektiv 1: Fastighetsägaren som byggherre

I sin roll som byggherre används BIM för att kunna skapa en effektivare byggprocess. BIM som metod i design- och produktionsskedet är vedertaget och det finns många goda exempel på hur man med hjälp av BIM har effektiviserat sina processer.
Nytta: Produktionsresultat som man önskar uppnå är funktionella och attraktiva lokaler/bostäder som hyresgästen upplever som prisvärda.

 

Perspektiv 2: Fastighetsägaren som uthyrare

Redan innan lokalen/bostaden är byggd vill man kunna presentera sitt erbjudande och paketera lokaler och bostäder på ett attraktivt sätt. Med hjälp av BIM-modellen kan man skapa enkla digitala visualiseringsvyer utan att behöva ladda ned någon programvara. Med hjälp av våra tjänster skapas VR genom att du skannar en QR-kod med kameran i din mobil. Då kan du direkt se en 3D-vy av en lokal/bostad och ”gå runt” i den genom att vrida på mobilen. Enkelheten är väldigt tilltalande eftersom visualiseringen blir lättillgänglig för många. Intresset på marknaden för detta är stort, just nu har vi ett flertal bostads- och kommersiella förvaltare som visar intresse för att arbeta med denna teknik.

Nytta: Enkelt att paketera och marknadsföra lokaler och bostäder redan innan de är byggda. Genom att kommunicera med bilder och filmer kan man på ett lättillgängligt sätt åskådliggöra objektet för potentiella hyresgäster och de kan enkelt göra ett digitalt platsbesök.

Testa själv: starta kameran i din mobil (IOS och Android), håll den framför QR-koden, klicka på länken som dyker upp. Swipa på skärmen för att titta runt i lägenheten, klicka på den blå loggan för att byta rum.

 

Perspektiv 3: Fastighetsägaren som förvaltare

Hyresgästen i lokalen förväntar sig att allt fungerar med så få driftstörningar som möjligt. När det uppstår fel så vill de på enkelt sätt kunna skapa en felanmälan, få den åtgärdad och återkopplad så snart som möjligt. I de projekt där man använder BIM som metod skapas också en otrolig mängd As built-data som är av intresse för den förvaltande organisationen när man genomför drift och underhåll av sina lokaler/bostäder.

Nytta: Genom att nyttja BIM-modellen som informationsbärare och med smarta verktyg transformera och tillgängliggöra byggnadsinformation i form av data, modeller och dokument som är kopplade till sina processer skapas bra förutsättningar för automatisering. Alla de objekt som skapats i projekten (utrymmen, dörrar, tak, pumpar etc), tillsammans med dess egenskaper, utgör också plattformen för att knyta realtidsdata till de objekt som skall underhållas. I den bästa av värdar upptäcks felen som tidigare behövt anmälas via hyresgästen redan innan felen blir en störning för den verksamhet som bedrivs i lokalen.

 

Finns det möjlighet att se vilka nyttor som jag som fastighetsägare kan uppnå om man använder BIM?

-Absolut. Vi erbjuder ju kontinuerligt webbvisningar. På den kostnadsfria webbvisningen Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig och vägen dit får du bra koll på de nyttor som kan uppnås om man använder BIM som metod – och hur vägen dit ser ut. Dessutom kan du boka möte  eller en demo med någon av våra experter. De har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

 

Hur gör man om man vill veta mer?

-Du är förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras.

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com

Fler branschartiklar

 

Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt
May 2024

Webbvisning: Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt

Säkerställ att informationsleveranser från byggprojekt levereras med hög kvalitet till den dagliga förvaltningen. Se inspelad visning.

Läs mer
Kalmar kommun investerar i nytt fastighetssystem med SWG som samarbetspartner
June 2024

Kalmar kommun investerar i nytt fastighetssystem

Väljer SWG som partner och Faciliate som fastighetssystem. Ska främja obrutna informationsflöden genom den byggda miljöns hela livscykel.

Läs mer
Nyheter i Faciliate
June 2024

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

Se ett urval av nyheter och funktioner i Faciliate 2024.2.

Läs mer