Enquire Search

Merparten av de fastighetsförvaltare vi möter har behov av att få enkel och snabb tillgång till pålitlig byggnadsinformation, t ex areor och utrymmen som finns i ritningen/modellen. Det ställer krav på att ritningsarkivet ständigt hålls ajour. För många blir detta en komplex och kostsam fråga då dagens digitaliseringstakt ställer allt högre krav på att man ska kunna kontrollera att konsulter har följt CAD-manualen i CAD-filer och BIM-modeller, i olika versioner och format, och dessutom ha goda kunskaper om många olika tekniker och designverktyg (t ex raster, Revit, ArchiCAD, BIM). Konsekvensen om detta inte görs kan bli att man istället tittar på ”platta” ritningar och missar möjligheterna med att ta vara på all nyttig information som ritningen/modellen faktiskt innehåller.

Häng med på en kostnadsfri webbvisning där du ser

  • hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får.
  • hur vägen till ordning och reda i det digitala arkivet ser ut.
  • vilka nyttor man få om SWG sköter tekniken.

Se den inspelade webbvisningen här

De produkter och tjänster som används på visningen är en del av SWG:s totalerbjudande SWG Efficient Facility.

Läs även branschartikeln där SWG:s VD Mats Broman intervjuas kring varför det är viktigt att digitalisera sina utrymmen.