Enquire Search

Krav och valideringar smidigt och pålitligt

Att ställa rätt krav i byggprojekt och kring vilken information
som kan återanvändas i förvaltningsprocessen och dessutom säkerställa att den levereras, är en utmaning för många fastighetsägare.
Med vår tjänst kan dessa processer effektiviseras rejält.

krav-valid

Toppkvalitet på information från byggprojekt

Vi översätter förvaltningens krav så att de blir förståeliga för entreprenörer och projektörer och därmed användbara i byggprojekt. På så vis kan vi säkerhetsställa den insamlade informationens kvalité så att den kan nyttjas i de dagliga förvaltningsprocesserna som till exempel vid tillsyn och skötsel, felanmälan drift och underhåll.

Full kontroll på er data

Vi hjälper till att identifiera vilket behov av data din organisation har och definierar de krav som skapar nytta för er verksamhet. Dessutom validerar vi att data till och från byggprojektet och i projektets alla skeden är korrekt.
På så sätt får ni full koll på relevanta informationsdetaljer.

Rätt data vid rätt tidpunkt

Genom att ta fram fram och bearbeta BIM-modeller skapas mycket information och geometrier. Denna går att nyttja genom hela byggnadens livscykel, under förutsättningen att de är korrekt strukturerade.

BIM-modell av digitaliserad byggnad

Samordning av förvaltnings-information

BIM-samordnare är en vanlig roll i byggprojekt. I krav- och valideringstjänsten finns en FIM-samordnare (Facility Information Model) som utöver kravställning och validering av modeller är ett stöd för förvaltningsorganisationen vid behov, exempelvis utbildar projektledare gällande BLM och kravställning.

Fördelar med god kravställning och effektiv validering

 • circle-check-fylld-grå
  Alltid rätt data

  Definiera behoven av data och säkerställ att datat finns tillgängligt när den skall nyttjas i byggprojekt samt i drift och förvaltning.

 • circle-check-fylld-grå
  Rätt standarder

  Säkerställ att kravställningen utgår från rätt standarder genom stöd från våra konsulter.

 • circle-check-fylld-grå
  Undvik extra kostnader

  Ställ rätt krav från början.

 • circle-check-fylld-grå
  Tydlig kravställning

  Säkerställ att alla aktörer förstår kravställningen och kan applicera dem till sin roll.

 • circle-check-fylld-grå
  Möt kravställningen

  Med hjälp från FIM-samordnaren säkerställs att informationsleveransen från projekt till förvaltning möter kravställningen.

 • circle-check-fylld-grå
  Nyttja datat från projekt

  Utveckla den digitala mognaden i förvaltningsorganisationen.

 • circle-check-fylld-grå
  Digitala, kvalitativa informationsleveranser

  Med väl insatta projektledare ökar chansen för goda leveranser från projekten.

Populärt komplement till våra mjukvaror

Med hjälp av våra integrerade systemstöd och tjänster kan man strukturera och
använda all byggnadsinformation som rör projekt och fastigheter.
All data sparas korrekt och finns tillgängliga för samtliga intressenter
– när och var som helst.

 • fmaccess-1
  FM Access

  Ett smartare sätt att jobba med ritningar och modeller

  Läs mer
 • faciliate-1
  Faciliate

  Ett smartare sätt att förvalta ändamålsfastigheter

  Läs mer
 • assetplus
  Asset+

  Ett smartare sätt att hantera objektsinformation

  Läs mer
 • outdoor
  Outdoor

  Ett smartare sätt att jobba med utomhusmiljön

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo BIM Data

  Ett smartare sätt att jobba med BIM-data

  Läs mer
 • interaxo-white-steelblue
  Interaxo Project

  Smartare projektkommunikation

  Läs mer

Andra populära tilläggstjänster

Våra experter hjälper till att samla in, strukturera
och implementera information i våra systemlösningar
för att på bästa sätt stödja din organisations olika processer.

 • FMservices
  FM Services

  Experthjälp för att hantera ritningar och modeller

  Läs mer
 • Laserskanning
  Laserskanning

  Experthjälp för att fånga verkligheten

  Läs mer
 • Modellering
  Modellering

  Experthjälp för att skapa BIM-modeller

  Läs mer
 • Visualisering
  Visualisering

  Experthjälp för att levandegöra byggnader

  Läs mer

Vi träffas gärna och
berättar mer

Våra rådgivare är experter på att hjälpa fastighets- och verksamhetsansvariga att samla in, strukturera och använda byggnadsinformation på ett optimalt sätt, så att den blir mer tillgänglig i förvaltningsskedet.

På gång just nu

Läs de senaste nyheterna kring krav och validering där kommande
evenemang, produktnyheter, nya uppdragsgivare och de
senaste webbvisningarna ingår.

Håll dig uppdaterad