Enquire Search
Webblansering: SWG:s Krav & Valideringstjänst

Välkommen på lansering av SWG:s nya tjänst: Krav- & validering.

Mängden information som hanteras i en informationsleverans från byggprojekt till förvaltning ökar kontinuerligt. Att ställa rätt krav och att kvalitetsäkra och validera de informationsmängder som kravställningen omfattar är viktigt för att informationen hålla hög kvalitet och för att kunna nyttjas i de dagliga processerna i våra FM-system.

Se inspelad visning här

SWG har därför lanserat en ny tjänst där vi hjälper våra kunder med processerna kring att upprätta kravställningsdokument med leveransspecifikationer, levererar stöd i form av utbildning internt i er organisation men driver också processen mot ert byggprojekt för att i slutändan validera och säkerställa korrekta informationsleveranser.

På webbvisningen ser du hur man:

  • översätter förvaltningens krav så att de blir förståeliga för entreprenörer och projektörer och därmed enklare att uppfylla
  • hur man med mallar och metodstöd underlättar informationsinsamlingen och erhåller högre kvalitet på information från projekt
  • hur man validerar och kontrollerar den levererade information och säkerställer att den uppfyller de ställda kraven

Webbvisningen är kostnadsfri och pågår ca 45 minuter.