Enquire Search

SWGs lösningar kring Building Lifecycle Management (BLM) bygger på en förståelse för vilka processer våra uppdragsgivare använder sig av vid datahantering och bearbetning av information liksom vilka möjligheter det innebär för fortsatt utveckling av den dagliga driften.

Med hjälp av våra systemstöd och tjänster kan man strukturera och använda all byggnadsinformation som rör projekt och fastigheter. All data sparas korrekt och finns tillgängliga för samtliga intressenter när och var som helst. På så sätt får man bättre förutsättningar för en mer lönsam verksamhet under byggnadens livscykel, från markprojektering och byggplaner till inköp av material, byggnation, renovering, drift och underhåll, och slutligen rivning av byggnaden.

Tillgång till byggnadsinformationsmodeller (BIM) under projektets livscykel

Vår egenutvecklade CDE-plattform har stöd för både projekt och förvaltning. Den skapar förutsättningar för informationshantering i ett livcykelperspektiv genom ett integrerat arbetssätt.

  • Projekt: Stödet för byggprojekt erbjuds med lösningen Bimeye som är en samarbetsplattform för BIM-projekt. Lösningen har stöd för projektets alla faser från planering och design till produktion.
  • Förvaltning: Vår assetdatabas är integrerad både med våra lösningar för förvaltning och BIMEYE vilket förenklar överlämningsprocessen från projekt till förvaltning.

Använd och utyttja dina data effektivt, varje dag

Genom integrationen till våra lösningar för förvaltning – IWMS-lösningen Faciliate  och det grafiska verksamhetsstöd FM ACCESS  – får man direkt tillgång till BIM-modellens data i drift- och förvaltningsskedet.

  • Faciliate binder samman traditionell fastighetsförvaltning med arbetsplatsservice, grafisk visualisering (FM ACCESS) och dokumenthantering (Interaxo) som stödjer företagens processer i en gemensam lösning.
  • Allt tillgängligt via ett lättarbetat gränssnitt för alla olika yrkesroller.

Samla in och spara data med förbättrad effektivitet

Vet du var samtliga data om era befintliga fastigheter och anläggningar finns sparade? I företag där informationen är lättillgänglig och håller god kvalitet fungerar processerna ofta friktionsfritt, vilket även innebär att beslutsfattandet blir effektivt. Om du anser att ditt företag skulle kunna göra informationen mer lättillgänglig och kvalitativ, kan du med hjälp av våra lösningar

  • Enkelt samla in och sammanställa alla nödvändiga data från olika källor.
  • Ändra, strukturera, spara och publicera data på ett kontrollerat sätt.
  • Med hjälp av 3D-laserskanning få förbättra kvaliteten på dina data samt återställa saknade eller icke tillförlitliga data.

Vi hjälper dig att nå dina mål

Vi har hjälpt många företag att öka konkurrenskraften och vi är övertygade om att effektiviteten och kvaliteten alltid kan förbättras.

  • Vår verksamhet bygger på ett tydligt kundfokus.
  • Vi utgår vi alltid ifrån varje kunds unika behov och målsättningar.

 

May 2021

Webbvisning: Visualisering effektiviserar uthyrningsprocessen för bostadsbolag

Korta uthyrningsprocessen, minska administrationen och kom ev helt ifrån det fysiska mötet vid visning av lägenheter. Se inspelad webbvisning.

Läs mer
Öppettider sommar
June 2021

Öppettider supporten sommar

Vår support är öppen hela sommaren, förutom på midsommarafton, fast med något lägre bemanning.

Läs mer
Nyheter
June 2021

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

En ny version av Faciliate är släppt! Läs om nya spännande nyheter och funktioner i version 2021.2

Läs mer