Enquire Search
Quick Guide to Buying FM Software White Paper

Mats Broman, nordenansvarig för SWGs experter på Efficient Facility, ger några konkreta exempel inom vilka områden du relativt enkelt kan förbättra tillgängligheten av olika slags information för att på så sätt öka möjligheterna till att ta fram bra underlag för en bättre ledning och styrning av din verksamhet.

Mats, du menar att det är viktigt att ta kontroll över sina utrymmen, varför då?

—Många fastighets- och serviceföretag idag strävar efter att göra sin information mer tillgänglig och att kunna öka automatiseringen av sina informationsflöden. För att kunna göra detta måste de börja med att få kontroll på sina utrymmen och egenskaperna de har, för de utgör nästan alltid basen i företagets processer.

Okej, hur gör man då när man tar man kontroll över sina utrymmen?

—Jo, genom att lägga på specifik information om vilka egenskaper som är kopplade till ett visst utrymme finns det mycket goda möjligheter att kunna bygga automatiserade flöden och öka tillgängligheten till relevant information kopplat till utrymmet. Låt mig ta några exempel, informationen kan t ex vara vem som är hyresgäst i utrymmet, hur utrymmet skall städas eller vilka installationer, utrustning eller inredning som finns i utrymmet.

Arbetar man dessutom med sensorer går det även bra att mäta närvaron i utrymmet om man t ex är intresserad av att optimera städning eller för att få bra underlag för lokalresursplanering.

Vad är nästa steg?

—Jag tycker att nästa steg är att klassificera sina utrymmen med t ex verksamhets- och kommunikationsytor samt drifts- och personalutrymmen. Gör man det finns det bra möjligheter att mäta lokaleffektivitet på olika sätt. Du kan t ex få fram hur många kvadratmeter verksamhetsarea som finns på planet eller i byggnaden. Du kan även få fram nyckeltal som mäter verksamhetsarea per anställd, elev eller patient etc, något som merparten av våra kunder är mycket intresserade av.

Kan mobila lösningar vara ett stöd och i så fall hur?

— Eftersom många fastighetsägare redan idag arbetar med mobila lösningar så kan man även arbeta med positionering för att snabbare kunna avhjälpa ett fel eller infinna sig på en viss plats. Idag finns möjlighet till både utom-  och inomhuspositionering och det skapar givetvis goda förutsättningar för att kunna göra bättre resursallokeringar och att automatisera flöden.

Kan du ta några exempel?

— Absolut. Låt mig ta ett konkret exempel på ett utvecklingsprojekt som vi på SWG just nu arbetar med. Vår kund vill kunna återkoppla statusen på städningen i en lokal. Den lösningen som vi nu utvecklar ser ut så här: När lokalvårdaren har städat ett visst utrymme klarmarkerar hen det på ritningen i sin mobila enhet. Denna information speglas sedan direkt ut på en monitor, t ex på en mottagning, så att andra personer som berörs av informationen får en bra översikt över vilka utrymmen som håller på att städas och vilka som är klara och därmed tillgängliga att användas.

Kan man se hur detta fungerar?

-Javisst, enklast är att se vår kostnadsfria inspelade webbvisning En komplett lösning för ert ritningsarkiv.

Om man är intresserad av att få hjälp med att digitalisera sina utrymmen, vad gör man då?

—Jag tycker förstås att du börja med att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om vilken ambitionsnivå ditt företag har. Därefter kommer vi med konkreta förslag på hur ni kan komma igång och på sikt komma vidare. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare som har gjort eller håller på att göra samma resa. Så slå oss gärna en signal.

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com

 

Myndighetsbesiktningar
November 2022

Webbvisning: Myndighetsbesiktningar – best practice

Se hur du kan få stöd för att följa upp alla olika typer av myndighetsbesiktningar såsom obligatorisk ventilationskontroll (OVK), el-revisioner och hissar.

Läs mer
Nyheter i Faciliate
January 2023

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

En ny version av Faciliate är släppt! Läs om nya spännande nyheter och funktioner i version 2022.4.

Läs mer
SWG Inspirations- och användardagar 2023
January 2023

Vad händer på Inspirations- och Användardagarna 2023?

Årets tema: hållbarhet. Inspiration kring förbättrade arbetssätt. Kompetensutveckling i våra systemstöd. Ett 20-tal inspirerande seminarier.

Läs mer