Enquire Search

Faciliate 2024.1 är här. Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som kommer att släppas i nästa version av Faciliate.

Generellt 

Ny hjälp-länk i Faciliate 

Faciliate har en ny länk till Faciliatehjälpen.  

Hjälpen har förflyttats från domän https://help.serviceworksglobal.se till https://www.swghandbooks.com 

Om man har problem vid inloggning/uppstart – möjlighet att kunna rensa appdata 5D/SWG via launchern 

Om man har problem med trasiga filer i appdata 5D/SWG katalogerna så är knappkombinationen Ctrl+Alt+N  nu tillagd vid inloggningen för att rensa lokal appdata cache för Faciliate. 

 

Ekonomi 

Uppsnabbning vid hyresfakturering 

Uppsnabbning av hyresfakturering när man har koppling mellan hyreskontrakt och städkontrakt. 

 

Fastighetsdatabas 

Livscykelhantering byggnad
 

Möjlighet till att ändra status för en byggnad från Preliminär till Aktiv vid en önskad tidpunkt.
För denna funktion har det tillkommit en dialog där man anger en eller flera byggnader som avses samt den tidpunkt man önskar att aktiveringen skall ske.
Det har också tillkommit en batch som genomför aktiveringen vid den önskade tidpunkten.
För att aktivera batchen så kontakta SWG. 

 

Installationsdatabas

Export av ”Besiktningsstatus” till excel 

Nu finns det möjlighet att exportera ”Besiktningsstatus” till excelfil. Funktionen nås genom att högerklicka på kolumnhuvudet. 

Justering i dialogen “Skapa Arbetsorder/Åtgärder från förenklad besiktning 

Avser förbättringar och justeringar i dialogen “Skapa Arbetsorder/Åtgärder från förenklad besiktning”. 

  • Justerat funktionen så att en lista ensamt kan ta upp hela det tillgängliga utrymmet, i de fall man endast visar t ex “Skapa Arbetsorder…”. Då tar dess lista nu upp maximalt med utrymme.

Exempel med endast en lista aktiv. Listan upptar nu hela det utrymme som är möjligt.
 

  • Möjliggjort att kunna spara listutseenden i dialogen, för dialogens båda listor.

  • Möjliggjort att kunna sätta initial fönsterstorlek för dialogen, detta görs via användarinställning:

 

 

Konst 

Reservation av konstverk 

Nu finns det möjlighet att reservera konstverk i konstmodulen. Med hjälp av fältet för reserverad så kan man i Faciliate och Pocketlord markera att ett konstverk är reserverat.  

Om man önskar få en specifik status satt på konstverket blir reserverad finns det en inställning att sätta.
Kontakta SWG om man önskar hjälp med att få detta fält utplacerad på önskad plats. 

 

Pocketlord 

Dölja symbolen för mail i Pocketlord 

Om man inte vill att det skickas mail från handenhetens egen mailklient så kan man dölja brev-symbolen i fält kopplade till mailadresser. 

Man döljer symbolen via en inställning i konfigurationen för Pocketlord. Kontakta SWG om Ni önskar justera i konfigurationen. 

 

Offline-läge i Pocketlord 

Om Era användare ofta är på platser där signalstyrkan är svag. Där handenheten pendlar mellan att ha täckning eller inte. Där användaren vill att handenheten skall jobba i offlineläge men inte vill sätta den i flygplansläge då kan de använda denna funktion.  

Möjlighet att använda denna funktion aktiveras via konfiguration och är inte aktiverat som standard.
Kontakta SWG om Ni önska aktivera denna möjlighet.

Ritningar 

Betjänaromfattning installation 

Ny funktion som gör det möjligt när man är i installations-formuläret och markerar flertalet installationer i listan att dessa  ritningsviewern (se bild nedan) och i ritningen markeras de rum som de betjänar. Legenden visar en färg per installation. 

Tid 

Lägg till beskrivning i felrutan vid simulering av tidrader 

Vid simulering och fakturering av tidrader visas det tydligare vilken tidrad som avses vid ett eventuell fel. 

Detta beteende kan slås på med inställning “Lägg till beskrivning i identitet för felbeskrivning av tidrader vid debitering/simulering”. Som standard är avslagen. 

Debiteringsbeskrivning har även anpassats så att om tidraden har en arbetsorder så kommer beskrivningen från den med istället för tidradens egen beskrivning.  
 
Exempel: 

Läs även om

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)