Enquire Search

I vår strävan att tillhandahålla systemlösningar som stödjer våra kunders vardag på bästa sätt så passar vi även på att byta namn på vår produkt Landlord till Faciliate.

Faciliate finns en rad nya möjligheter för att underlätta och effektivisera processer. Landlord som har sitt ursprung från ett traditionellt fastighetssystem har genom åren utvecklats till att även bli ett FM-system med stöd för processer inom arbetsplatsservice som lokalvård, vaktmästeritjänster, bokningstjänster mm.

Livscykelperspektiv

Vi tar nu ytterligare kliv för att ännu bättre stödja våra uppdragsgivare att arbeta med information utifrån ett livscykelperspektiv. Med livscykelperspektivet som utgångspunkt skapas bra möjligheter att automatisera sina arbetsflöden.

Ny funktionalitet

I Faciliate adderas nu ny funktionalitet (fr o m Q2 2019) som möjliggör inläsning och visualisering av BIM-data samt att informationsmängderna kan underhållas över tid i den nya modulen Faciliate Asset. I lösningen skapas också möjligheter att automatisera dokumentleveransen från projekt till förvaltning samt koppla dokument direkt till förvaltningens processer.

Integrerar funktioner från flera olika system

Inom branschen finns olika ”familjer” av FM-system. Alltifrån traditionella fastighetssystem till integrerade lösningar som stödjer informationshantering för förvaltning, arbetsplatsservice, och projekt. Faciliate kvalificerar sig till den sistnämnda kategorin. Branschen kallar denna typ av lösning Integrated Workplace Management System som förkortas IWMS.

Uppdaterat gränssnitt

I Faciliate har även ett uppdaterat modernt gränssnitt. Det finns nu ett ”Faciliate Skin” som innebär en annan presentation av formulär utifrån färg, form och font. Även startsidans utseende och symboler i menyer är uppdaterade.

All Landlord-funktionalitet behålls

Faciliate behåller all gammal Landlord-funktionalitet. Men i produkten finns förutsättningar för att bygga på med ny smart funktionalitet.

Varför namnbyte?

Namnbytet är en tydlig markering för att Landlord vidareutvecklats och genomgått stora förändringar, både utseendemässigt (ny logga, ett Symetri skin och annan symbolik) men inte minst när det gäller ny efterfrågad funktionalitet.
Dessutom finns nu möjlighet att integrera flera olika systemlösningar med varandra vilket stöttar våra uppdragsgivares önskemål om att arbeta med obrutna informationsflöden ur ett livscykelperspektiv.

En effektiv och affärsmässig lösning

Den stora vinsten är att man får en effektiv och affärsmässig lösning där all information om den byggda miljön finns tillgänglig både när det gäller data-modeller, ritningar och dokument. I lösningen finns en mängd funktionalitet för att stödja processer inom drift, förvaltning, projekt och arbetsplatsservice. Och genom att informationen och stödet för att utföra sina arbetsuppgifter finns samlad i en gemensam lösning finns det mycket goda förutsättningar att skapa effektiva flöden genom en ökad automatisering och att underhålla data på ett ställe. Alla som behöver tillgång till byggnadsinformationen, inte minst de som utför arbetet som t ex lokalvårdare, drifttekniker, förvaltare, hyresadministratörer och byggprojektledare, kan får det via datorer, paddor och mobiler.

Släpps i oktober

Från och med version 4.4, som släpp i oktober 2018, kommer Landlord att byta namn till Faciliate och du kommer mötas av ett uppdaterat gränssnitt och ny logga. Oavsett vilken Landlord-version man har kan man direkt ta steget över till Faciliate.

Se hur Faciliate ser ut ( inspelade webbvisning)

 

Kartintegration till Faciliate
February 2021

Webbvisning: Kartintegration till Faciliate – nytt operativt verktyg för snabb överblick och planering

Lanseringsvisningar 5 & 11 mars. Se hur man med hjälp av nålar på en digital karta visar vart olika typer av förvaltningsinformation för en byggnad befinner sig.

Läs mer
Kartintegration till Faciliate
February 2021

Kartintegration till Faciliate – nytt operativt verktyg för snabb överblick och planering

Enkel och snygg grafisk lösning. Innehåller flertal operativa verktyg som via nålar på en karta visar vart olika typer av förvaltningsinformation för en byggnad befinner sig. Lanseringsvisningar 5 & 11 mars!

Läs mer