Enquire Search

Landlord har vidareutvecklats och genomgått stora förändringar både utseendemässigt och när det gäller ny efterfrågad funktionalitet. Nu byter Landlord namn till Faciliate. På visningen ser du:

  • hur det uppdaterade gränssnittet i Faciliate ser ut och hur det med ett ”Faciliate Skin” blir en ny modern presentation av formulär utifrån färg, form och font.
  • även hur startsidans utseende och symboler i menyer är uppdaterade.
  • Visningen är kostnadsfri och tar max 30 min. Du har möjlighet att ställa frågor. 
  • Faciliate är del i Symetris totalerbjudande SWG Efficient Facility. 

Se den inspelade webbvisningen här.