Enquire Search
Service Works P3rform: PPP Performance through payment mechanisms

Landlord har vidareutvecklats och genomgått stora förändringar både utseendemässigt och när det gäller ny efterfrågad funktionalitet. Nu byter Landlord namn till Faciliate. På visningen ser du:

  • hur det uppdaterade gränssnittet i Faciliate ser ut och hur det med ett ”Faciliate Skin” blir en ny modern presentation av formulär utifrån färg, form och font.
  • även hur startsidans utseende och symboler i menyer är uppdaterade.
  • Visningen är kostnadsfri och tar max 30 min.
  • Faciliate är del i SWG:s totalerbjudande SWG Efficient Facility. 

Se den inspelade webbvisningen här.