Enquire Search

Faciliate IWMS binder samman traditionell fastighetsförvaltning med arbetsplatsservice, grafisk visualisering och dokumenthantering som stödjer företagens processer i en gemensam lösning. Allt tillgängligt via ett lättarbetat gränssnitt för alla olika yrkesroller.

  • Systemet kan anpassas efter roll. Användaren kan själv bestämma vilken information som skall vara tillgänglig för att lösa sitt uppdrag.
  • Med genvägar bygger man upp gemensamma arbetssätt vilket gör det lätt att introducera nya medarbetare.
  • Med mobila gränssnitt kan stora delar av förvaltningen utföras ute i fält.
  • Drifttekniker kan t ex ta emot och avrapportera arbetsorder liksom genomföra tillsyn och skötsel.
  • Bra stöd för arbetsplatsservice. Ta emot uppdrag såsom konferensservice, städuppdrag eller fikabeställningar. Efter genomförd leverans avslutas dessa direkt i den mobila enheten och är klara för fakturering.

I flertalet av våra mobila appar kan du dessutom uppdatera information om den byggda miljön samt ta del av realtidsdata från sensorer. Med vår modul för grafisk visualisering möjliggörs visualisering av data från IWMS-lösningen i såväl 2D-som 3D-modeller. IWMS-systemet är indelat i sex kategorier och ett stort antal moduler som kan användas var för sig eller kombineras efter behov.

Läs mer om respektive modul genom att klicka nedan:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Region Gävleborg

Tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner.

Läs mer