Enquire Search

Registrera och importera förbruknings- och realtidsdata för energi så skapas bra förutsättning för att optimera energianvändningen och påverkan på den yttre miljö.

 • Ange nyckeltalför att via widgets presentera rapporter och data i realtid.
 • Gör uppföljning som stödjer både beslutsfattare och controllers.
 • Certifieringar baserade på standarder som t ex miljöbyggnad kan göras tillgängliga hos den enskilda driftteknikern.
 • Budget registreras på nivåerna förvaltningsobjekt, byggnad eller mätare.
 • Budgetberäkningen utgår från föregående års förbrukningar. Resultatet justeras genom upp- eller nedräkning.
 • Fördela förbrukningen över angiven fördelningskurva eller tänkt årsförbrukning. Gör prognosjusteringar över året.
 • Avläsningar görs mobilt och synkas med systemet.
 • Manuella avläsningar registreras eller läses in till mätaren via integration.
 • Mätarstrukturer byggs upp med huvud- och undermätare. Kan visas grafiskt.
 • Förbrukningen fördelas enligt den registrerade mätarstrukturen.
 • Systemet hanterar graddagar och energiindex.

När rapporter tas ut för vissa mediatyper görs klimatkorrigering. Analyser för olika slag av förbrukningar tas fram för förvaltningsobjekt, byggnad och mätare. Resultatet visar och jämför förbrukningar mellan olika år och presenteras som grafer.

Se webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. Se inspelad visning.

Läs mer
Using CAFM to work smarter not harder in facilities management
Juli 2019

Vi söker teknisk skribent

SWG befinner sig i en stark tillväxtfas. Nu söker vi en teknisk skribent som brinner för teknik, dokumentation och språk. På riktigt.

Läs mer
PPP Performance management software private financier
Juni 2019

Möt oss på Fastighetsmässan Göteborg 4-5 september

Se hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Prata med oss om marknadens vassaste FM-system och grafiskt verksamhetsstöd liksom smarta tjänster för digitalisering och BIM.

Läs mer