Enquire Search

Registrera och importera förbruknings- och realtidsdata för energi så skapas bra förutsättning för att optimera energianvändningen och påverkan på den yttre miljö.

 • Ange nyckeltalför att via widgets presentera rapporter och data i realtid.
 • Gör uppföljning som stödjer både beslutsfattare och controllers.
 • Certifieringar baserade på standarder som t ex miljöbyggnad kan göras tillgängliga hos den enskilda driftteknikern.
 • Budget registreras på nivåerna förvaltningsobjekt, byggnad eller mätare.
 • Budgetberäkningen utgår från föregående års förbrukningar. Resultatet justeras genom upp- eller nedräkning.
 • Fördela förbrukningen över angiven fördelningskurva eller tänkt årsförbrukning. Gör prognosjusteringar över året.
 • Avläsningar görs mobilt och synkas med systemet.
 • Manuella avläsningar registreras eller läses in till mätaren via integration.
 • Mätarstrukturer byggs upp med huvud- och undermätare. Kan visas grafiskt.
 • Förbrukningen fördelas enligt den registrerade mätarstrukturen.
 • Systemet hanterar graddagar och energiindex.

När rapporter tas ut för vissa mediatyper görs klimatkorrigering. Analyser för olika slag av förbrukningar tas fram för förvaltningsobjekt, byggnad och mätare. Resultatet visar och jämför förbrukningar mellan olika år och presenteras som grafer.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer