Enquire Search
Nyheter i FM Access 4.5

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra vårt grafiska verksamhetsstöd FM Access. Läs om några av de nyheter och förbättringar som släpps i version 4.9.

Användarrelaterade ändringar 

Kraftfullt sökverktyg som möjliggör sökning i dokumentinnehåll, redo att användas!    

Tack vare filskanning och indexering kan användare nu söka efter innehåll i ritningar och dokument. Sökbara filtyper är b.la. pdf, xls, doc, txt och pdf.

Innehållssökningen görs i Avancerad sökning –> Sökning i dokumentinnehåll.

Som användare behöver du inte göra något för att få igång funktionen, alla filer i systemet är redan skannade och indexerade – sökverktyget är därmed redo att användas. 

Introducerar mörkt och ljust läge 

Användare har nu möjlighet att använda ett nytt tema i gränssnittet – Material.
Temat aktiveras i Användarprofilen:

Temat gör det möjligt att aktivera antingen Mörkt läge: 

 

Eller Ljust läge:

Spara och dela gridfilter 

I delfönstret Dokument-/Gridlista går det nu att spara och dela filter.
Det blir därmed enklare att filtrera ut relevant data för specifika användare och grupper.

Filtret visas under Sparade filter i menyn under  varifrån det också kan aktiveras. 

Sparade filter visas tillsammans med en ikon som indikerar att filtret skapats av nuvarande användare eller om det sparats och delats av en annan användare. 

 - Sparad av nuvarande användare 

 - Sparad och delad av annan användare 

Nya fördefinierade former för överlagrade vektorer 

Nu finns pilar och textballonger som standardformer i ritverktyget, både i redline- och redigeraläge. 

Förbättringar i versionshistoriken  

Flera fält och funktioner har adderats till versionshistoriken, för att få bättre koll på vilka uppdateringar som gjorts i den aktuella versionen. 

Versionshistoriken är nu nedladdningsbar i xls-format.
HyperDoc Id (kan ha olika namn i olika databaser) och Master GUID listas nu för enklare identifiering av det ändrade objektet. 

Det går även att visa objektets metadata genom att markera objektet och klicka på Visa objektegenskaper. 

Visa vilka egenskapsfält som är skrivskyddade 

Skrivskyddade egenskaper kan nu illustreras med ett hänglås – som indikerar att användaren inte har rätt att redigera egenskapen. Saknar användaren rättigheter att redigera egenskaper alls så visas inget hänglås.

Detta är en systeminställning som administratören kan aktivera, som standard är det inaktiverat. 

Möjlighet att visa tomma objekt- och dokumentklasser i gridlistan 

Varje användare kan själv välja att visa eller dölja tomma flikar (där dokument eller objektinnehåll saknas). Detta görs i Användarprofilen.

Vid aktivering visas samtliga definierade objekt- och dokumenttyper, oavsett om de har innehåll eller ej.