Enquire Search

FM ACCESS är den nya generationens grafiska informationsportal för fastighetsföretag som ger full kontroll över företagets byggnadsinformation.

Här visas information baserat på allt från skannade pappersritningar till nya 3D-BIM-modeller och tillhörande byggdelsegenskaper som t ex planritningar, lägenheter, rum, inredning, dörrar, objektsinformation i fastighetens utomhusmiljö mm.  Allt visualiseras och presenteras utifrån användarens respektive yrkesroll. Portalen har stöd för flexibel objektlänkning, visuella presentationer och versionshantering av objekt och dokument som ger fullständig spårbarhet samt tillgång till historiska eller alternativa data. Med grafiska och numeriska rapporter visas t ex antalet kvm och var alla rum av en viss typ finns i byggnaden.

  • Hantera ritningar och modeller i ett enhetligt, skalenligt format oavsett filens ursprung t ex inskannade pappersritningar, PDF, DWG -filer från olika format och årtal samt 3D-laserskannade byggnader, punktmoln, BIM-modeller, IFC mm.
  • BIM viewer – snabb och lättanvänd. Upplev fastigheterna på ett helt nytt sätt.
  • Kommunikation med andra system sker med Fi2.xml.
  • Stöd för CAD-filer från olika design- GIS- och kartsystem.
  • Alla objekt i ritningar och i modeller kan hanteras visuellt och visas i 2D eller 3D.
  • Mät direkt i ritningar och punktmoln.
  • Versionshantera objekt och dokument med fullständig spårbarhet.
  • Arbeta med redlining, flexibel objektlänkning och visuella presentationer.
  • Stöd för  ändringshantering. Ajourhåll geometriförändringar i ritningar och modeller vid mindre lokalanpassningar med hjälp av mobila lösningar.
  • Få full koll på fastighetens utomhusmiljö.

Säkra upp att alla projektmedlemmar alltid arbetar i rätt version av dokument och ritningar och att projektdeltagare har alltid tillgång till uppdaterad information. Spåra och sök all information.
Tack vare det mobila gränssnittet kan stora delar av förvaltningen göras ute i fält.

Produktblad:  Grafiskt verksamhetsstöd
Se webbvisning: Mobila lösningar för mer tillgänglig byggnadsinformation
Se webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.
Se webbvisning: Nyttan med att samla in och förädla byggnadsinformation och tillgängliggöra den i ett grafiskt verksamhetsstöd
Se webbvisning: En komplett lösning för ert ritningsarkiv

Läs mer om FM ACCESS:

Referenskund

Uppdrag: Svenska Mässan Gothia Towers

Väljer SWG som samarbetspartner för nytt grafiskt verksamhetsstöd. Får full kontroll över företagets byggnadsinformation

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Signalisten

Säkrar interna rutiner och enhetligt ritningsarkiv. Tillgängliggör ritningar för hela organisationen.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Sollentunahem

Full koll på all byggnadsinformation och bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Telge

Telge väljer SWG som samarbetspartner för nytt heltäckande systemstöd för ritnings-, modell- och areahantering.

Läs mer
FM ACCESS som stöd vid uthyrning av bostäder & lokaler
January 2022

Webbvisning: FM Access som stöd vid uthyrning av bostäder & lokaler

Publicera snygga och informativa faktablad på er uthyrningsportal/hemsida, där ritningar och byggnadsinformation med automatik hämtas från FM ACCESS. 3+10/2 kl 13.

Läs mer
Nyheter
January 2022

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

Vi vidareutvecklar Faciliate och släpper en ny version (2021.4). Läs om flera spännande nyheter och funktioner.

Läs mer
Årskrönika 2021
December 2021

Året 2021 – årskrönika

Det har blivit dags att sammanfatta 2021, önska god jul och blicka framåt för att se vad 2022 har att erbjuda. Vilket år!

Läs mer