Enquire Search

SWG utökar avtal kring modell- och ritningshantering med Einar Mattsson

Service Works Global Nordic (SWG) har ingått ett partneravtal med Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB kring modell- och ritningshantering. Det förnyade förtroendet innebär ett fördjupat samarbete kring hantering och uppdatering av ritningar & BIM-modeller. Plattformen stödjer Einar Mattssons förvaltningsprocesser och deras åtaganden gentemot sina förvaltningskunder då de förvaltar ett stort antal fastigheter för ett stort antal välrenommerade fastighetsägares räkning.

SWG ska leverera och vidareutveckla Einar Mattsson Fastighetsförvaltnings digitala stöd för modell- och ritningshantering. Einar Mattsson har sedan tidigare det grafiska verksamhetsstödet FM Access och väljer nu att också utöka avtalet till att även omfatta FM Services, SWG:s modell- och ritningstjänst för uppdatering och drift av det digitala ritningsarkivet.

Det utökade avtalet innebär att Einar Mattsson har möjlighet att erbjuda alla sina fastighetsägarkunder samma plattform med de stordriftsfördelar som en fastighetsförvaltare i Einar Mattssons storlek erbjuder.

– Vi är väldigt glada och stolta över att vi har fått fortsatt förtroende att stötta Einar Mattsson och som nu kan erbjuda alla kunder med en framtidskompatibel plattform. De blir en del av den stora grupp fastighetsägare som använder våra systemstöd och tjänster för göra den grafiska informationen mer lättillgänglig i den dagliga verksamheten, säger Dan Olandersson, kundansvarig och en av SWG:s experter på Efficient Facility.

-Ritningarna utgör ett kritiskt strukturkapital för fastighetsägare och behöver uppdateras löpande utan att man tvingas låsa sig till en särskild leverantör. Ett väl fungerande stöd för ritningshantering som stöttar och förenklar våra förvaltningsprocesser är viktigt för kvaliteten i vår leverans till våra förvaltningskunder. I och med det nya avtalet kan vi tillgängliggöra en mer kostnadseffektiv, stabil, och långsiktig lösning vilket ger lägre kostnader i projekt och förvaltning, säger Jakob Windh, Affärs- och verksamhetsutvecklare på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

I plattformen ingår systemstöden FM Access och Outdoor (grafiskt verksamhetsstöd för utomhusmiljön) samt FM Services där det förutom uppdatering och drift av det digitala ritningsarkivet ingår kvalificerad support gällande ritnings-, CAD- och BIM-relaterade frågor liksom hantering av punktmoln, BIM-modeller med mera.

För mer information vänligen kontakta:
Dan Olandersson 

 

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Jernhusen

Väljer fastighetssystemet Faciliate inklusive assetdatabas som plattform för att hantera byggnadsinformation ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Region Gävleborg

Tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner.

Läs mer
Stockholmshem & SWG
Referenskund

Uppdrag: Stockholmshem

Säkerställer långsiktig lösning för att tillgängliggöra ritningar, modeller och byggnadsinformation den dagliga verksamheten.

Läs mer